Er du en autentisk leder?

”Autenticitet” er et ord, som ofte bliver brugt, men hvor tit tænker vi egentlig over, hvad det rent faktisk betyder? Generelt opfatter vi betydningen af autenticitet som værende kvaliteten ved at være ét med sig selv, og det er en god start. John Mattone, der er én af verdens førende autoriteter i lederskab, talent og kultur, kommer her med sit bud på, hvad autenticitet er, og hvordan du bliver mere autentisk som leder.

Skribentinfo

På et grundlæggende niveau er det at ”være sig selv” en selvfølge, for hver gang du foretager et valg eller en handling, så er det dig, der gør det. Men på et andet plan kan man sige, at vores tanker, beslutninger og handlinger ikke rigtigt udtrykker, hvem vi er. Vi har for eksempel alle til tider sagt nogle ting, som vi ikke rigtigt mente. Autenticitet er knyttet op på filosofi, moralpsykologi, ansvarlighed og identitet.

Den autentiske leder er bevidst om sine styrker og begrænsninger. Han viser sit ægte jeg over for sine følgere. En autentisk leder opfører sig ikke på én måde offentligt og en helt anden bag lukkede døre. Tilmed indrømmer en autentisk leder, hvis han har lavet fejl, og han ved, at ”lederskab” er en rejse og ikke en destination.

Bliv klogere på, hvad det vil sige at være autentisk og få indsigt i tre basale lederskabstyper – dem der leder med hovedet, hjertet og/eller maven.

Uden karakter har du i sidste ende ingenting

Ordet ”karakter” kommer fra det græske ord ”kharakter”, som betyder ”indgraveret mærke” eller ”aftryk på sjælen”. Din karakter er den totale sum af de værdier, som er indgraveret i din sjæl. Det er op til dig selv, om du forsigtigt ”indgraverer” din karakter eller tilfældigt ”hakker løs”. Men i sidste ende vil din karakter afgøre din værdi både som leder og menneske. Den karakter, som du gerne vil have til at definere dig som person, er derfor en vigtig, bestemmende faktor for din autenticitet.

Indre kerneværdier og din ydre kerneadfærd

Din indre kerne som leder, der også er en bestemmende faktor for din autenticitet, består af den selvopfattelse, de værdier, følelser og tankemønstre, som du tager med dig ind i jobbet. Din ydre kerne som leder manifesterer sig i, hvordan din adfærd er som leder. Hvis du har god forståelse for dine indre kernestyrker og svagheder, vil det hjælpe dig til at forstå, hvordan du bliver opfattet som leder på baggrund af din ydre kerneadfærd.    

Indre kerneværdier og ydre kerneadfærd er del af din lederstil. De ledere, der formår at få mest muligt ud af deres styrker og adfærd og samtidig anerkender og forstår deres svagheder, er generelt ledere, der kan beskrives som autentiske. 

Tre basale lederskabstyper

Der findes ikke én slags ledertype, der er bedre end andre, da alle organisationer har forskellige lederskabsbehov og krav. Men enhver leder, som vil udmærke sig, er nødt til at forstå sine indre og ydre kernestyrker og svagheder for at være den mest effektive leder, de kan være.

Der er tre grundlæggende ledertyper baseret på indre og ydre kernekarakteristika: Dem som leder med hovedet, hjertet og/eller maven.

Leder med hovedet

Folk, der leder med hovedet, har talent for at tænke klart og få tingene gjort. Disse ledere kan hjælpe teams med at nå nye præstationsniveauer, men de er også nødt til at være bevidste om de usikkerheder, der kan hindre deres egen udvikling som leder. Ledere, der leder med hovedet, kan inddeles i tre undertyper:

  1. Tænkere. De er gode problemløsere, som dog kan være ubeslutsomme.
  2. Disciple. De er loyale og pålidelige men nogle gange tøvende i forhold til at handle uafhængigt.
  3. Aktivister. De har et positivt livssyn, men bruger måske aktivisme for at distancere sig selv fra smerte.

Leder med hjertet

De bedste ledere, som leder med hjertet, forstår det tveæggede sværd, deres følelser er. Følelser er både deres største styrke og svaghed. De ledere, der formår at lede med et modent hjerte, undgår selviskhed, manipulation, jalousi og selvinvolvering.

De tre undertyper af denne type ledere er:

  1. Hjælpere. De er empatiske og gode til at håndtere konflikter. 
  2. Underholdere, som er karismatiske og perfekte, hvis stil og indhold skal være unikt.
  3. Kunstnere. De er kreative og innovative, men risikerer at være for selvcentrerede. 

Mave

Ledere, der lever fra maven, er meget engagerede i deres omverden. En verden, som de har høje forventninger til. Denne type ledere kan indgå aftaler, som andre nok ikke kan indgå, da de er gode til at finde fælles fodslag, så længe de bare undgår at være for perfektionistiske og paralysere folk, der er angste for at begå fejl.

Undertyperne for ledere, der leder fra maven, er:

  1. Førere. De får tingene gjort, men kan være alt for selvsikre.
  2. Voldgiftsmænd, der er gode til at finde fælles fodslag midt i dyb splittelse.
  3. Perfektionister, der kan opnå fantastiske resultater, men som også kan være for kritiske og potentielt skubbe holdkammerater fra sig. 

Modenhedsniveauet gør forskellen

Det er vigtigt at vide, hvilken slags leder du er, men det er dit modenhedsniveau, som afgør, om du er en autentisk leder, eller om du bare har påtaget dig en rolle. Modenhed betyder, at du forstår dine styrker og svagheder, og at du kender dig selv og din ledelsesstil godt nok til at vide, hvilke situationer, tankemønstre og adfærd der har så meget magt over dig, at de enten kan forbedre eller afspore din udvikling. 

Tankemønstre som følger med autentisk lederskab

Ligesom ledelsesstil har folk nogle fremherskende tankemønstre. Den autentiske leder, uanset om han har et medfødt ledertalent eller ej, arbejder på at mestre forskellige måder at tænke på for aktivt at forbedre sine lederevner, indtil de fremkommer helt automatisk. Tankemønstre, som autentiske ledere er bevidste om og engagerede i at udvikle, inkluderer kritisk, praktisk, inspirerende, integrerende, opfindsom og intuitiv tænkning. De er forklaret her:

Kritisk tænkning

Kritisk tænkning er hjernekraft. Det er at afveje en situation objektivt og effektivt ved at indsamle information fra pålidelige kilder og derefter se på situationen fra mere end et synspunkt. Når du bruger dine evner til kritisk tænkning, får det dig til at gennemtænke et scenarium hele vejen igennem og forestille dig mulige udfald og konsekvenser af en given handling. At opbygge kritisk tænkning er noget, man gør hele livet igennem.

Praktisk tænkning

Praktisk tænkning er, når man organiserer information og målsætninger, så man rent faktisk kommer i mål med opgaverne. Store idéer betyder intet, hvis de aldrig bliver taget i brug, og den praktiske tænker er ikke bange for at gøre det. At omsætte idéer og koncepter til handling i den virkelige verden er styrken, som praktiske tænkere besidder.

Inspirerende tænkning

Inspirerende tænkning bliver brugt af autentiske ledere til at inspirere teammedlemmer til at være det bedste, de kan være og opnå deres mål. Det inspirerer til ”selv-lederskab” og er afhængig af tillid til teammedlemmernes evner og motivation. Den inspirerende leder kan opnå mere end en leder, der bare kommer med ordrer og forventer, at de bliver udført. Det handler om at få talentet frem i alle, der bidrager. 

Integrerende tænkning

Integrerende tænkere ser mønstre og forbindelser i det abstrakte og kan få en sammenhængende vision ud af en situation eller en udfordring. Integrerende tænkere er sultne efter at lære om mange emner. De forstår, at de aldrig er færdige med at lære. 

Opfindsom tænkning

Den opfindsomme tænker er dygtig til at skabe noget helt nyt fra grunden. Ledere, som tænker opfindsomt, kan se muligheder, som måske ikke er indlysende for andre. Når denne type bliver styrket af stærk kritisk og praktisk tænkning i sit team, kan den opfindsomme leder innovere, skabe opbrud og potentielt ændre spillet for alle.

Intuitiv tænkning

Den intuitive tænker har lært, hvornår han skal lytte til sin mavefornemmelse. Intuitiv tænkning skal helst have et grundlag af stærk kritisk tænkning, og når den har det, så kan resultatet være utroligt. En intuitiv tænker, som gør noget ud af at holde sig opdateret på historie, data og anden fakta, ved, hvornår man skal tage en beslutning, som går imod ens intuition. Når det virker, kan resultaterne være utrolige.

Artiklen stammer fra GURUBOGEN, der udkommer den 15. november 2016.
I GURUBOGEN har 100 af verdens førende iværksættere og ledere ordet. De skriver jordnært og uhøjtideligt om innovation, iværksætteri og autentisk ledelse. Bogen er redigeret og sat sammen af serieiværksætter, foredragsholder og innovationsrådgiver Jonathan Løw. 
Læs meget mere på www.gurubogen.dk

 

Læs mere:

Rør mig

"Spil" rollen som leder

Bliv autentisk uden at krænge din sjæl ud

 


 

Skribentinfo

Kommentarer