Få opskriften på de 8 egenskaber succesfulde ledere har

Har du det, der skal til for at være en god leder? Stjerneledere er ikke født med særlige evner. De har snarere sat sig selv i situationer, hvor de lærer, tilpasser og udvikler sig for at kunne motivere og inspirere andre. Læs her om de otte vigtigste egenskaber, gode ledere har.

Skribentinfo

Ingen er født som gode ledere. At blive en god leder kræver vedvarende læring og udvikling.

”Ledelse er en selvudviklingsproces. Ingen kan lære dig at lede; du skal være villig og i stand til at lære at lede. For det meste lærer vi af vores erfaringer, og når vi møder modgang. At træde udenfor de rum, hvor vi føler os trygge, er der en stærk læring i", siger ledelsesekspert og professor ved Harvard Business School Linda Hill i artiklen 8 Essential Qualities of Successful Leaders i Harvard Business Review.

I artiklen udpeger Linda Hill de otte vigtigste kvaliteter, der skal til for at blive en succesfuld leder, sammen med ideer til, hvordan du kan styrke dem:

1. Autentiske

At være ægte og tro mod dig selv er fundamentalt for succes i enhver rolle. Som leder skal du vise dit bedste jeg - den version, der ikke kun er yderst effektiv, men også i stand til at motivere og inspirere dem omkring dig. Din kompetence er ikke nok; folk skal stole på dig og knytte sig til dig, ellers vil de ikke være villige til at tage risici med dig.

Sådan bliver du dit bedste jeg

For at blive dit bedste jeg er det vigtigt, at du er bevidst om, hvordan andre opfatter dig. Men at bede om og modtage feedback kan være kompliceret og følelsesladet. Søg derfor feedback på tidspunkter, hvor du kan forblive åben uden at blive defensiv.

Start med at bede om feedback i situationer med lavt pres og arbejd dig op til situationer, hvor der er mere på spil. Sig noget som: "Jeg forsøger at forstå, hvordan min indflydelse påvirker dem, jeg arbejder sammen med. Kan du give mig en idé om, hvad jeg skal blive ved med at gøre, begynde at gøre og stoppe med at gøre?". Dvæl ikke ved det negative og de ting, du skal rette. Fokuser i stedet på det positive.

Læs også: 10 trin: Sådan får du ærlig feedback

2. Nysgerrige

Ifølge Linda Hill handler nysgerrighed om at udforske ukendte områder og forsøge at forstå det muliges kunst. Gode ledere har et ’udefra-ind’-perspektiv på deres organisationer og teams. Det betyder, at de har en evne til at se situationer og problemstillinger fra andres synspunkt. Dette hjælper dem med at træffe mere informerede beslutninger, fordi de overvejer den bredere kontekst og ikke kun interne organisationsdynamikker.

Sådan nærer du din nysgerrighed

Vær åben over for nye oplevelser og andre mennesker – også dem uden for din umiddelbare afdeling, funktion og branche. Vær ikke bange for at stille grundlæggende eller umiddelbare spørgsmål. Reflekter over dine personlige passioner og interesser - de er ofte fremragende kilder til nysgerrighed. Tænk stort og ambitiøst.

3. Tilpasser sig

Verden ændrer sig hurtigere end tidligere blandt andet pga. ny teknologi og kunstig intelligens. Som et resultat heraf udvikler folks forventninger sig hurtigere, og du skal som leder kunne tilpasse dig disse konstant skiftende krav.

Tilpasningsevne fremmer en smidig teamkultur, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at reagere på forskellige dynamikker, dreje, når det er nødvendigt, og omfavne nye muligheder og udfordringer.

Sådan styrker du din tilpasningsevne

Vi lærer af vores erfaringer. Du skal derfor påtage dig opgaver og opsøge situationer, der kræver nye kompetencer. Bevæg dig ud af din komfortzone. Pres dig selv til at arbejde i nye miljøer med forskellige slags mennesker. Når du udfordrer dig selv på disse måder, vil det også øge din personlige vækst og udvikling.

4. Er kreative

Enhver idé, der er ny og nyttig for organisationen, kommer som følge af kreativitet. Nogle af disse ideer kommer trinvist, mens andre er gennembrud. De mest innovative ideer opstår ofte ved det, Linda Hill kalder det ’nærliggende mulige’, altså de muligheder, der er umiddelbart inden for rækkevidde. Forskelligartet tankegang er drivkraften bag ægte innovation, da vi hver især kommer med vores eget unikke perspektiv og mulige genistreger.

Sådan dyrker du kreativitet

Din rolle som leder er ikke nødvendigvis at komme med alle de gode ideer selv, men snarere at skabe et miljø, der hjælper andre til at være kreative. Når forskellige synspunkter mødes, blomstrer kreativiteten.

Så tilskynd og styrk forskellige perspektiver på dit team og omfavn tanken om, at I lærer af jeres fejl.

Læs også: Innovation i hverdagen

5. Håndtere kompleksitet

At håndtere kompleksitet handler om at kunne rumme modstridende ideer og håndtere konkurrerende prioriteter, der føles lige vigtige. Mange falder i fælden med lineær tænkning. De tror, at X forårsager Y. Derfor kan de overse samspillet mellem forskellige dynamikker. Som leder bør du dyrke en metodisk tankegang, som hjælper dig med at forstå, hvordan tingene hænger sammen, og giver dig mulighed for at arbejde med modsatrettede ideer. Også selvom du til tider nok vil føle, at du navigerer gennem en tåge.

Sådan bliver du mere tryg ved kompleksitet

At omfavne flertydighed kræver, at du fordyber dig i kompleksiteten. Spørg "hvad nu hvis" og "hvad så" og undersøg tingene fra forskellige perspektiver. Jo stærkere din følelse af sikkerhed er, jo tydeligere er indikationen på, at der er behov for en ny tilgang. Det er også en god idé at etablere en praksis for at rense dit sind. Udvikl vaner gennem fx mindfulness, meditation eller yoga, der giver dig mulighed for ikke bare at handle, men reflektere.

6. Modige

At jagte en vision uden vilje til tilpasning kan være problematisk i dagens dynamiske og konkurrenceprægede arbejdsmiljø. Succesfulde ledere forstår, at tingene kan ændre sig, og de stræber efter at forstå den kultur, de arbejder i. Det vigtigste er, at du har modet og er villig til at skifte kurs, hvis du bevæger dig i en forkert retning. Du skal vide, hvordan du ændrer retning, og have modet til at søge input fra andre ved at spørge: ”Er der en anden vej?”

Sådan opbygger du dit mod

At påtage sig en opgave uden en klar definition af, hvad succeskriteriet er, kan virke skræmmende. Men det er netop sådanne udfordringer, der styrker dit mod. Kast dig ud i opgaver, hvor chancerne for succes måske ikke er helt på din side. Fx opgaver, hvor du ikke har formel autoritet over andre, hvor det er svært at måle din succes, og du ikke ved, om du vil lykkes. Især tidligt i karrieren, når der er mindre på spil, er det en god idé at kaste sig ud i sådanne udfordringer.

Læs også: 4 træningstips til modigt lederskab

7. Empatiske

At forstå og knytte sig til andre på et følelsesmæssigt plan er et nøgletræk ved stærkt lederskab. Ledere skal fremme relationer, opbygge tillid og engagere sig aktivt med medarbejderne. Du skal være i stand til at forstå, hvad der betyder noget for medarbejderne, hvad deres prioriteter er, og finde fælles fodslag. At udvikle din følelsesmæssige intelligens giver dig en dybere forståelse af de komplekse udfordringer, andre arbejder med, og hjælper dig med at skabe et mere støttende og nærende miljø.

Sådan udvikler du større empati

Forskning viser, at vi har en tendens til at omgås andre, der ligner os selv. Det er derfor afgørende, at du som leder opsøger andre udenfor dine sædvanlige cirkler for at sikre mangfoldighed og nye perspektiver. Spørg om deres arbejdspræferencer, det pres, de er under, og deres styrker og svagheder. Dit mål er at opbygge forståelse og tilknytning, som vil skabe betingelser for jeres fælles succes. Husk, at hvis du opfatter nogen som ulogisk, forstår du sandsynligvis ikke helt, hvad der betyder mest for den person.

Læs også: 7 råd: Sådan bliver du en mere empatisk leder

8. Analytiske

Lederskab kræver evnen til at nedbryde komplekse problemer, identificere deres grundlæggende årsager og komme med nye løsninger. Det er ikke tilstrækkeligt at stole på din mavefornemmelse. I stedet skal du udvikle dine analytiske evner ved at fokusere på årsag og virkning samt være opmærksom på mønstre og tendenser.

At træffe fornuftige beslutninger afhænger af din evne til at udnytte din erfaring sammen med en blanding af analyser, ekspertise og etisk dømmekraft. Mens det er altafgørende for ledere at være datakyndige, handler det ikke om at være datadrevet, men om at være datainformeret.

Sådan udvikler du en analytisk tilgang

Data falder ikke fra himlen, men skabes af mennesker. Og data er blot endnu en kilde til information. Som leder skal du dykke ned i dataenes kompleksitet, forstå deres implikationer og være opmærksom på potentielle skævheder. Vær proaktiv og arbejd sammen med digitalt indfødte. Din rolle som leder er at afkode de historier, der er gemt i dataene, og finde ud af, hvad dataene fortæller dig.

Læs også: Fra data til dialog

Artiklen er frit oversat og redigeret fra artiklen 8 Essential Qualities of Successful Leaders i Harvard Business Review skrevet af journalist Rebecca Knight.

Skribentinfo

Kommentarer