Find de skjulte velfærdsreserver

”Der bliver færre og færre hænder til at indfri borgernes forventninger til sygehuse, skoler, ældrepleje og resten af den offentlige sektor. Derfor må vi debattere, eksperimentere og udvikle nye måder, hvor produktivitet, kvalitet og trivsel bliver hinandens forudsætninger frem for modsætninger,” forklarer formand for Væksthus for Ledelse og afdelingschef i KL Søren Thorup.

Skribentinfo

Kan produktivitet, kvalitet, trivsel og innovation gå hånd i hånd? Ja, lyder svaret i Væksthus for Ledelses debatoplæg ’De Skjulte Velfærdsreserver’. Debatoplægget lægger op til, at vi skal finde nye måder at forstå og lede velfærdsproduktionen på, og at social kapital kan være en af løsningerne.

Social kapital er værdien af de gode relationer mellem for eksempel medarbejdere og ledere kendetegnet af tre ting: tillid, retfærdighed og samarbejde. Og erfaringer viser netop, at social kapital øger kvaliteten i kerneydelsen, produktiviteten og medarbejdernes trivsel på samme tid.

Parterne bag debatoplægget inviterer interessenter til at overveje, modsige, afprøve og videreudvikle oplæggets synspunkter og erfaringer. Formålet er blandt andet at undersøge, hvad kommuner og regioner kan få ud af at pleje deres sociale kapital.

”Selv om vi har meget at være stolte af på de kommunale og regionale arbejdspladser, er vi også nødt til at spørge os selv, om vi giver vores medarbejdere de optimale betingelser for at yde en god service,” siger Bodil Otto, der er næstformand i Væksthus for Ledelse og formand for HK/Kommunal.

Er vi f.eks. gået for vidt i kravene om dokumentation? Er kravene til kvaliteten i kerneydelserne tydelige nok? Og er vi så bange for at begå fejl, at vi kvæler nytænkning? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som debatoplægget sætter fokus på.

Parterne bag ’De Skjulte Velfærdsreserver’ påstår ikke at have svarene, kun at debatten om det grundlag, fremtidens offentlige sektor skal ledes på, er vigtigere end nogensinde. Og interessen er stor. Der er allerede forudbestilt 20.000 eksemplarer af debatoplægget.

I debatoplægget finder du viden om social kapital i form af forskning, grundbegreber, cases samt indlæg fra blandt andre Lektor Niels Thyge Thygesen fra CBS, konsulent Tage Søndergård Kristensen fra TASK-Consult, Professor Peter Hasle fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Download eller bestil

Debatoplægget er gratis og kan downloades og bestilles .

Skribentinfo

Kommentarer