Hvad stoiske filosoffer kan lære dig om ledelse

Bliver du følelsesmæssigt påvirket af noget, en medarbejder eller leder kollega har sagt eller gjort? Eller bliver du frustreret over ydre forhold, der påvirker din og medarbejdernes hverdag? Så kan du bruge disse fire leveregler til at blive en bedre leder og få arbejdsglæden igen.

Skribentinfo

Før du blev leder, glædede du dig måske til den dag, du selv kunne træffe de nødvendige beslutninger for at skabe de bedste arbejdsbetingelser. Men siden er det kun blevet tydeligere for dig, at dit manøvrerum er begrænset. Politikere på rådhuset eller i regionsrådet, ledere over dig og myndigheder træffer konstant beslutninger, som har betydning for dit arbejde, men som du enten har ingen eller begrænset indflydelse på.

Så hvordan skaber du de bedste forudsætninger for, at medarbejderne kan gøre en forskel for de borgere, I er sat i verden for, når så mange eksterne forhold påvirker jeres hverdag?

Hent inspiration i ældgammel livsfilosofi

I artiklen ’The 4 Rules of Stoicism to Make You a Better Leader and a Better Human’ fra det amerikanske forretningsmagasin Inc foreslår chefforsker inden for adfærd, Nick Hobson, at du skeler til en af de mest kendte stoiske filosoffer fra det gamle Grækenland, Epictetus. En filosof, der levede for omkring 1.600 år siden, men hvis tanker stadig giver genlyd i dag.

Ifølge Nick Hobson kan tankerne hjælpe dig til at få mere velfungerende teams og en bedre organisation.

Stoicisme er den første livsfilosofi, der fokuserer på at maksimere de positive følelser og begrænse de negative. Formålet er at skabe et rigt liv, men levereglerne kan også bruges af dig som leder i dit daglige arbejde.

1: Identificer de beslutninger du har indflydelse på

Første skridt er at forstå, hvilke beslutninger du har indflydelse på, og hvilke der ligger uden for din rækkevidde. Det kan du i praksis gøre ved at skrive de udfordringer ned, der optager dig mest for tiden. Du kan så opdele dem op i to kategorier:

  • Eksterne forhold, som du ikke har mulighed for at påvirke
  • Forhold, du har mulighed for at påvirke med de valg, du træffer

Pointen er, at du vil gå gladere på arbejde, hvis du lægger dine kræfter i de forhold, du selv har indflydelse på.

Du skal naturligvis stadig gøre opmærksom på problemer opadtil i organisationen og give din faglige vurdering alle de steder, der er brug for den. Men måske er der nogle kampe, du i dag kæmper forgæves, som du kan skære fra og i stedet bruge din tid og energi på noget, der gør en forskel?

2: Forstå hvad det kræver at udvikle dig

Når du er i gang med at prøve nye ting af i din ledelse, så er det meget naturligt, at en indre stemme indimellem spørger: ”Er du nu sikker på, at du gør det rigtige?”

Hvis man skal følge filosoffen Epictetus’ tanker, er det naturligt, at du kommer til at tvivle på dig selv, når du er i gang med at udvikle dig. Det er blot et tegn på, at du besidder selverkendelse nok til, at du rent faktisk kan udvikle dig og ikke er begrænset af den såkaldte ”Dunning-Kruger-effekt”, som går ud på, at meget høj grad af selvtillid kan være et tegn på inkompetence.

Har du brug for at afgøre, om du er på rette spor, kan du med fordel søge sparring hos en leder-kollega eller din egen leder.

3: Forstå andres beslutninger

Er der enkelte af dine medarbejdere eller dine egne ledere eller lederkolleger, som altid træffer dårlige beslutninger set med dine øjne?

Måske mangler de kompetencer. Men det er også muligt, at de ser tingene fra et andet perspektiv, end du gør. Denne del af Epictetus’ livsfilosofi handler om, hvordan vi har en tendens til at tro, at vi – og dem, vi føler os forbundet med – ser tingene mere objektivt end dem, vi ikke kan identificere os med. Hvis du har det sådan med en medarbejder eller lederkollega, kan du godt gå ud fra, at han eller hun har det på samme måde med dig.

Du kan blive klogere på, hvorfor dine medarbejderne eller leder-kolleger gør som de gør, ved at øve dig i at se tingene fra deres perspektiv. Næste gang de gør noget, som i dine øjne ikke giver mening, så spørg dig selv: Hvad kan deres bevæggrunde være? Spørg også gerne nysgerrigt ind til, hvorfor de har gjort, som de har gjort. Husk at dit ærinde ikke er at fordømme, men i første omgang at blive klogere.

4: Forstå dine følelser og træf gode beslutninger

Kan du ofte mærke en frustration eller bekymring over noget, en medarbejder, din egen leder eller en tredje har sagt eller gjort helt nede i maven? Så er denne del af den stoiske livsfilosofi værd at afprøve. Det handler om at forstå dine egne følelsesmæssige reaktioner på de udfordringer, du møder.

”En stor del af den måde, vi reagerer over for noget eller nogen, handler mere om os end om dem. Når du føler stærkt omkring noget, nogen har sagt til dig eller gjort mod dig, bør du først stille dig selv spørgsmålet: Hvorfor føler jeg det, jeg gør?” skriver Nick Hobson i artiklen i Inc.

At være nysgerrig på dine måder at føle og tænke på kan – med udgangspunkt i stoicismens livsfilosofi – hjælpe dig til at se dine tanker, følelser og sindsstemninger mere udefra, så du undgår at de fører til forhastede beslutninger.

Artiklen er en fri oversættelse af artiklen ’The 4 Rules of Stoicism to Make You a Better Leader and a Better Human’ fra det amerikanske forretnings-magasin Inc.

Gratis e-kurser: Få mere indflydelse - Lederweb

Publikation: Ledelsesrum - Lederweb

Skribentinfo

Kommentarer