Hvordan har du det? 3 værktøjer der sætter fokus på din trivsel 

Når du trives som leder, leverer du bedre resultater, og dine medarbejdere trives også bedre. Nøglen ligger i dine lederrelationer. Få nye værktøjer til at styrke dialogen med din egen leder, i ledelsesgruppen – og til at styrke ledertrivslen på din arbejdsplads.

Skribentinfo

Hvordan går det egentlig med dig og din trivsel som leder? Det er et spørgsmål, som måske stilles for sjældent – ikke mindst når man som leder ’har taget superheltekostumet’ på, eller når andre mener, at man burde have det på. Men der er grund til at stille spørgsmålet. For lederens trivsel er vigtig i sig selv – og fordi du lykkes bedre med opgaverne og med at skabe gode rammer for dine medarbejdere, når du selv trives.

En ny undersøgelse udpeger de vigtigste relationer for lederens trivsel:

  • Til nærmeste leder
  • Til sig selv
  • Til ledergruppen

Og så er det centralt, at lederen har et sted at gå hen, når der er knas i de andre relationer.

Derfor har BFA Velfærd & Offentlig administration udviklet tre nye værktøjer til at styrke disse relationer.

Relationen til din nærmeste leder – og til dig selv

Den relation, der betyder mest for din trivsel, er relationen til din nærmeste leder. I hvert fald, hvis man spørger de 30 ledere, videnspersoner og eksperter, som deltager i en undersøgelse for BFA Velfærd & Offentlig administration sammen med BFA Finans.

Det er vigtigt, at du i dialogen med din leder oplever at kunne afklare de overordnede mål i dit arbejde – og vende små såvel som større ting, du er i tvivl om. Det er også afgørende, at du oplever støtte og opbakning til at foretage de prioriteringer, der er nødvendige i dit arbejde.

En relation, der udpeges som næsten lige så central, er relationen til dig selv. Det er – også – med dig selv, at du skal afklare spørgsmål om, hvad der motiverer dig, og hvor tilgængelig du vil være udenfor almindelig arbejdstid.

Værktøj: Aftale med dig selv og din nærmeste leder

For at styrke de vigtige relationer, kan du bruge et værktøj, der sætter din egen refleksion og dialogen med din nærmeste leder i system. Værktøjet indeholder refleksions- og dialogspørgsmål, du kan bruge til at afklare mål, trivsel og prioriteringer med dig selv – og med din egen leder. 

Klik her eller på billedet for at se værktøjet i pdf- til udprint

Læs mere om værktøj 1 og om andre ledere, som har brugt det her

Brug din ledergruppe

En tredje central relation er relationen i ledergruppen. Det er her, I kan skabe synergi i jeres opgaveløsning, og det er her, I kan udvikle lederkollegial støtte og psykologisk tryghed til at tale om vanskelige ting. Men det er ikke altid så enkelt. Ledere er også konkurrenter. Derfor kræver det noget særligt at udvikle ledergruppen – og at udvikle trygheden i gruppen.

Værktøj: Styrk relationerne i ledergruppen

Til at styrke relationen i ledergruppen skal I sikre en ramme om dialogen om de fælles mål og opgaver og det samarbejde, I gerne vil have i ledergruppen. Værktøjet her består af 20 afkrydsningsspørgsmål, som kan danne fælles grundlag og understøtte jeres fælles resultater og løfte det psykiske arbejdsmiljø i ledelsesgruppen og for den enkelte leder.

Her skal I fx vurdere, hvor godt I lykkes med at tale åbent om fejl, og lære af fejl, at have tillid til hinanden og til bruge tiden i ledergruppen på de rigtige sager og opgaver osv. 

Klik her eller på billedet for at se værktøjet i pdf- til udprint

Hent værktøj 2 her og læs om, hvordan andre ledere har brugt det.

Hvor går du hen hvis relationerne knager?

Én ting er at udpege de centrale relationer ift. din trivsel som leder. Én anden ting er, om de relationer faktisk fungerer på en måde, der inviterer til at tage fat på det, der er vanskeligt i ledergerningen. Om du oplever det nødvendige rygstød, når du sætter dig selv på spil. Alle ledere skal vide, hvor de går hen, hvis relationen til nærmeste leder eller i ledergruppen knager. Her spiller HR-afdelingen, MED-organisation eller samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation samt topledelsen en vigtig rolle.

Værktøj: Styrk organisationen

Det sidste værktøj er rettet mod HR-afdelingen, MED-organisation eller samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation - og til topledelsen. Det består af tre trin og kan bruges til systematisk at løfte ledernes trivsel og resultater i hele organisationen eller en afgrænset del af organisationen. Her skal man blandt andet afklare, hvor lederne internt kan gå hen med bekymringer, hvad der kan være ’early warnings’ på behov for støtte til en leder eller ledelsesgruppe, samt hvad særlig støtte kan indeholde.

Planen skal også understøtte et særligt fokus på modtagelse af nye ledere. Og her kan det være et godt rygstød, at topledelsen går forrest og sætter lederes trivsel på dagsordenen.

Dorte Crüger, Koncerndirektør i Region Hovedstaden udtaler:

”Ledere skal være der for andre. Vi er hjælpere for andre. Det er vores ansvar, at gruppen leverer, har det godt og trives. For at vi kan lykkes med det, skal vi også selv være i trivsel. Hvis ikke lederne trives, trives medarbejderne heller ikke.”

Hent værktøjet 3, som handler om, hvordan organisationen kan styrke ledernes trivsel her

Find værktøjerne på www.arbejdsmiljoweb.dk/lederespsykiskearbejdsmiljo

Skribentinfo

Kommentarer