Interviewmetode

Der er utallige metoder til at vurdere kandidater til en ansættelsessamtale. Læs her om udvalgte metoder og deres fordele og ulemper.

Skribentinfo

Statistik om forudsigeligende gyldighed af metoder

Der er stor forskel på, hvor gode forskellige metoder er til at vurdere kandidaterne. Se de mest brugte metoder, og hvor sikker hver metode er til at afdække ansøgerens handlinger og kompetencer. Se statistik over metodernes forudsigelighed

 

Struktureret interview

De bedste metoder undersøger forhold ved ansøgeren, der ligger meget tæt op ad det, som vedkommende skal præstere i jobbet. Det såkaldte ustrukturerede interview – en mere uformel samtale – er således langt mindre pålideligt end et velstruktureret interview, hvor man spørger mere systematisk og fokuserer på relevante temaer, man har udvalgt på forhånd. Læs mere om det strukturerede interview her

 

Spørg til kompetencer

Hovedsagen i et ansættelsesinterview bør altid være, hvordan ansøgernes kompetencer matcher den ledelsesopgave, der skal løses. Derfor er en interviewguide, der bygger på en præcis kompetenceprofil, helt afgørende. Læs mere om, hvordan I afdækker kompetencer her

 

Hvad skal man ikke spørge om?

Generelt bør et interview bestå af mange åbne, nysgerrige spørgsmål. Lukkede, ledende eller selvindlysende spørgsmål er som regel spild af kostbar interviewtid. Læs mere om, hvad man ikke skal spørge om her 

 Gå tilbage til startsiden: Guide til lederrekruttering

Skribentinfo

Kommentarer