Kodeks for offentlig topledelse: Inspirationskatalog

Det er i hverdagen, at kodeks skal gøre en forskel. Hvordan og i hvilke sammenhænge du som topleder vil arbejde med kodeks, er op til dig at beslutte. Der hverken kan eller skal formuleres nogen generel drejebog.

Skribentinfo

Formålet er at give dig idéer og inspiration til din brug af kodeks. Der gives eksempler på, hvordan du kan sætte kodeksarbejdet på dagsordenen i din hverdag og i din organisation.

Inspirationskataloget er blevet til i et netværk af topledere fra stat, regioner og kommuner, som over tre møder i efteråret og vinteren 2005/2006 har udvekslet ideer, overvejelser og foreløbige erfaringer med brugen af kodeks. Målgruppen for hæftet er de offentlige topledere.

Men også topledernes chefgrupper, de offentlige organisationers HR-chefer og HR-konsulenter, som arbejder med ledelses- og organisationsudvikling, kan finde nyttig inspiration til, hvordan de ni anbefalinger kan sættes på dagsordenen.

Læs kataloget

Artiklen er tidligere bragt på Lederweb i 2006

Skribentinfo

Kommentarer