Ledelse med sund fornuft

De fleste ledere har travlt. Så travlt, at de glemmer, hvad ledelse i bund og grund handler om. God ledelse er at lede med hjertet, holde det man lover, kommunikere sandfærdigt og fokusere på det vigtigste. Kom ud over diverse trends inden for ledelsesteori og få otte grundlæggende råd til ledelse i gode og onde tider.

Skribentinfo

Som leder skal du:

  1. Ikke forsøge at ”regne den ud”
  2. Lave klare aftaler og holde dem
  3. Kalde situationen og sige tingene, som de er
  4. Være tæt på det og dem, der betyder noget
  5. Fokusere
  6. Springe over hvor gærdet er lavest
  7. Bruge dit hold
  8. Komme ned fra helikopteren

Råd 1. Forsøg ikke at regne den ud.

Ledernes troværdighed er bundet op på evnen til at have styr på det: ”Stol på mig – jeg véd, hvad der kommer.” Hvis de kan forudsige, hvad der vil ske i fremtiden, kan de lægge den rigtige strategi. De kan vælge de rigtige medarbejdere og igangsætte de rigtige strategier. Men graden af forudsigelighed er faldet. Det er blevet langt sværere at forudsige, hvad der kommer. Ingen havde fx forudset at sygehusvæsenet skulle gå fra personalemangel til afskedigelser på bare seks måneder. Mange søger at få det store overblik, der kan give præcision i forudsigelserne. Men lederen, der forsøger at skabe legitimitet gennem evnen til at forudsige, har tabt på forhånd.

Selvfølgelig kan man lære af fejlene og sørge for, at de ikke sker igen, men erkend, at du ikke har tid til at se tingene fra alle sider. Du skal træffe hurtige og konsistente beslutninger.
Du og dine medarbejdere skal evne konstant korrektion i forhold til budget, mål og indsatser. Frem for at igangsætte en masse analyser og udregninger, så brug den grundlæggende viden du og virksomheden allerede har. Den viden som består af erfaringer, indsigt, mavefornemmelser og ”følelser”.

Råd 2. Lav klare aftaler – og hold dem.

Troværdige ledere skaber tillid bl.a. ved at overholde aftaler. Som leder skal du betragte alle aftaler, du indgår med dine medarbejdere og andre interessenter, som lige så vigtige som de aftaler, du indgår med din familie eller din øverste chef. Det betyder konkret, at du skal overholde alle deadlines, overholde aftaler med medarbejderne om leverancer, udviklingsmuligheder, forfremmelser og alt andet. Du er medarbejdernes rollemodel, og overholder du ikke dine aftaler, vil det smitte af på resten af organisationen.

Råd 3. Du skal kalde situationen og sige tingene, som de er.

At kalde situationen drejer sig om, at du åbent erkender uklarheden i en situation og tillader dig at kommunikere den. Det betyder, at floskler som, ”der findes ikke problemer, kun muligheder” ikke duer. Hvis du pludselig skal gennemføre afskedigelser, hvor du tidligere skulle rekruttere, skal du ikke forsøge at sælge det som en spændende mulighed. Det er et surt problem, som skal løses. Det véd de medarbejdere, du har ledelsesansvar for, så lad være med at være jubeloptimist lige gyldigt hvad. Det skaber afstand, ikke tillid.

Råd 4. Vær tæt på det og dem, der betyder noget.

Mere end nogensinde skal du sørge for at være tæt på dine interessenter – fx borgerne, medarbejdere, andre ledere, din nærmeste ledelse og politikerne. Du kan, som sagt, ikke vide hvad der sker, så derfor skal du være tæt på, når det sker, så I sammen kan beslutte, hvad den optimale reaktion skal være.  At være tæt på og have øget opmærksomhed medfører en omfokusering af din og organisationens tid. For at kunne sidde tættere på nogen, er der nogle andre du må være længere fra. Du skal derfor opliste dine interessenter og finde frem til, hvem der sikre jeres eksistens nu og her, og udelukkende fokusere på dem, indtil der er ro på igen. I dine liste vil du angiveligt også opdage nogle kontakter, som i bund og grund ikke giver nogen form for profit, men som tager din tid, fordi ’sådan har det altid været’.

Råd 5. Fokuser.

Optimal og effektiv ledelse handler meget om at vælge til og fra. Du skal have såvel en to-do liste som en not-to-do. Nogle opgaver er vigtigere end andre, og det skal være tydeligt og eksplicit for alle, hvad dine prioriteter er. Du skal rette organisationens kræfter derhen, hvor det giver mest effekt. Du skal ikke ”spille på alle heste”. Det svækker organisationen, så I bliver halvt gode til mange forskellige ting, men aldrig rigtig gode til noget. 

Råd 6. Spring over, hvor gærdet er lavest.

Alle ledere har flere opgaver, end de kan nå. Derfor skal du søge den nemme, hurtige og enkle løsning - altid. Se om der ikke er andre, der har løst en opgave, der ligner den du sidder med og genbrug erfaringerne derfra. Det er ikke forkert at genbruge – det er smart og effektivt. Meget få ledere sidder i dag med opgaver, der ikke i en eller anden form er håndteret af andre ledere – i eller udenfor det offentlige system. Snup med stolthed og øg effektiviteten. 

Råd 7. Brug dit hold.

Det er et kendetegn ved en turbulent virkelighed i hastig forandring, at ledergruppen – lederholdet, ledelsesteamet, direktionen, ledelsen, eller hvad det end hedder hos dig – får større betydning. Den moderne leder ved, at det er styrken på det samlede hold, der afgør, hvor godt det går. Flere ved mere end én, og sammen kan I skabe et bedre overblik og træffe bedre beslutninger, end hvis du alene skal forstå de mange faglige elementer som de fleste problemer ofte består af. Udnyt den viden og erfaring, der er i teamet, og se sammensætningen og udviklingen af denne viden og erfaring som din vigtigste opgave.

Råd 8. Kom ned fra helikopteren.

Jeg hører ofte udsagn fra ledere om, at der er for lidt tid til at komme op i helikopteren. At der hverken er tid eller mulighed for at arbejde med det lange sigt og de store spørgsmål, fordi driften stjæler al tiden. Men en helikopter er ikke et godt sted at være i tider med turbulens, tåge og stærk vind. Man er ikke i øjenhøjde med dem, der udfører opgaverne. Så kom ned fra helikopteren. Kom tæt på driften og i direkte øjenhøjde med dine medarbejdere.. Nærheden til det driftsmæssige er måske ikke særlig mondænt for mange ledere, men det er nu engang her resultaterne skabes. Fokus på driften, tætheden til den daglige indsats, og nærheden til brugere, giver den nødvendige forståelse for, hvor de største udfordringer i organisationen er, og hvordan de skal håndteres. Drift og langsigtede strategier er to sider af samme sag og begge skal være til stede.

Artiklen er skrevet på baggrund af bogen ’God ledelse i onde tider – 10 råd du leder efter’. 

Om forfatteren

Lars Bo Hansen er ekspert i strategi og ledelse og partner i Copenhagen Consulting Company. Han har udgivet en lang række bøger om ledelse og strategi, og seneste bog er 'God ledelse i onde tider - 10 råd du leder efter'. 

 

Skribentinfo

Kommentarer