Ledelsesrum - udnyt og udbyg dine handlemuligheder

Et stort ledelsesmæssigt handlerum er ikke noget du skal sidde og vente på som offentlig leder. Du er nødt til selv at vove dig frem på banen og afsøge dine muligheder.

Skribentinfo

Offentlige lederes muligheder for at udøve bedre ledelse er på dagsordenen i debatten om fremtidens offentlige sektor. Begrebet ”ledelsesrum” bruges ofte til at beskrive muligheder og begrænsninger i ledernes handlefrihed.

I dette hæfte præsenterer Væksthus for Ledelse offentlige lederes egne opfattelser af ledelsesrummet og nogle af de udfordringer, der ligger i at udnytte og udvide det.

– Ledelsesrum er et centralt begreb i debatten om ledelse i den offentlige sektor. Det er nødvendigt, at de offentlige ledere aktivt for holder sig til, hvilket råderum, der har, men ikke mindst hvordan de bedst kan udnytte og udvide deres handlefrihed. Kvalificerede overvejelser om ledelsesrummet er kort sagt en forpligtelse, der har direkte sammenhæng med servicen til borgerne, siger Væksthus for Ledelses formand, Søren Thorup (KL).

Chefer drømmer om flere dristige initiativer fra lederne

Ofte kan ledelsesrummet være anderledes og gøres større, end den enkelte leder forestiller sig. Og ifølge interviewundersøgelsen drømmer mange chefer om, at lederne tager flere dristige og selvstændige initiativer – i stedet for blot at følge den slagne vej.

 – Netop derfor er dialogen mellem ledere og chefer så vigtig. For der er masser af dygtige ledere, som godt turde udfordre vanetænkningen, hvis de fik et tydeligere signal om, at chefen bakker dem op, når det gælder. Det kunne måske endda gøre de kommunale arbejdspladser endnu mere attraktive for medarbejderne, siger forbundsformand i HK/Kommunal, Bodil Otto, næstformand i Væksthus for Ledelse.

Behov for større klarhed om begrebet

Målet med hæftet er at skabe større klarhed om begrebet ledelsesrum og give inspiration til, hvordan du kan udnytte og udvide din handlefrihed som leder.

Hæftet kan fx bruges til at reflektere over egne handlemuligheder og til at drøfte dem med de mange aktører, der er med til at forme ledelsesrummet. Hæftet bygger på interview med offentlige ledere og chefer.

Publikationen fremkommer med 8 hjælpespørgsmål til at strukturere dine refleksioner over ledelsesrummet.


Download eller bestil

Download eller bestil Ledelsesrum publikationen
 

Vil du vide mere?

Kontakt: Torsten Petersen (KL), Mikael Wennerberg Johansen (BUPL), Tom Bjeregård (FOA)

 

Projektet er udviklet af Væksthus for Ledelse, som er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner Sundhedskartellet og KTO.

Skribentinfo

Kommentarer