Vil du huske bedre?

Forskning viser, at du husker det, du læser, hvis du har printet det. Og endnu bedre, hvis du skriver noter i hånden. Få her forklaringen på, hvorfor du husker bedre med papir og blyant i hånden.

Skribentinfo

Antallet af sider, der skal læses i løbet af en arbejdsuge er højt for størsteparten af alle ledere. Mails, dagsordener til møder, rapporter og undersøgelsesresultater kræver dit fokus. De fleste værger sig mod at printe og læser teksten på skærmen. Men hvis du har en tekst, der er længere end, at den kan være på skærmen uden, at du er nødt til at scrolle, bør du printe den og læse den på papir. For din hukommelses skyld.

Hvorfor du skal læse på papir

En undersøgelse fra Norge viser, at der er forskel på, hvor godt du husker det, du har læst på skærmen kontra det du læser på papir. I undersøgelsen fik to grupper hver en skønlitterær og en faglitterær tekst. Den ene gruppe læste teksten som pdf-fil på en skærm, den anden gruppe læste teksterne på papir.

Læsehastigheden var tæt på at være ens, hvor selve forståelsen af tekstens indhold gav markant udsving. Den gruppe, som havde læst teksterne på papir, havde en langt bedre forståelse af tekstens indhold.

Undersøgelsen påviste, at korte tekster som fx e-mails, sms’er og korte nyheder fint kan absorberes af hukommelsen, hvis de er læst på et digitalt medie. Men ved lange tekster, hvor det er nødvendigt at scrolle for at få hele teksten læst, kniber det med at indholdet absorberes i hukommelsen i samme grad.

Hvorfor det forholder sig sådan

Professor Anne Mangen, fra universitetet i Stavanger, mener at det kan forholde sig sådan, fordi din krop og din hjerne arbejder sammen om at skabe en forståelse af verden. Når du læser på skærmen mangler den fysiske oplevelse af det læste, og du kan let blive afledt af reklamer eller andre informationer, der blinker sideløbende med den tekst, du skal læse.

Når du læser på papir, kan du fysisk røre papiret med hænderne. Du kan hurtigt afklare, hvor mange sider du skal læse og mentalt notere, at der på side x øverst står der noget vigtigt, som du har brug for at huske og vende tilbage til. Den fysiske dimension gør at din hjerne, eller groft sagt din hukommelse, meget bedre husker hvor du gjorde notatet. 

Hvorfor du skal skrive notater i hånden

Når du sidder til et møde, bør du ligeledes skrive notater i hånden. Undersøgelser viser, at flere centre i hjernen er aktiveret, når man skriver i hånden frem for på computeren. Noter nedskrevet på papir eller i margenen på en tekst gør, at din hjerne absorberer det, du læser, på en varig måde. Og du vil derfor være i stand til at huske flere detaljer fra mødet.

 

 Kilder:
Du husker mindre og læser dårligere på en skærm

Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension

Tekstlesing på skjerm: Noen implikasjoner av et digitalt grensesnitt for lesing og forståelse

The Reading Brain in the Digital Age: The Science of Paper versus Screens

Readers absorb less on Kindles than on paper, study finds

Drop computeren: Skriv i hånden og bliv klogere

Læseforsøget

 

Læs mere

Bliv bedre til at huske

7 bud til mere effektive møder

 

Skribentinfo

Kommentarer