animeret blob

Om at blive og være direktør

Direktøren har det øverste administrative ansvar. Sammen med din direktion skal du lede organisationen ud fra et helhedssyn på opgaveløsningen. Udover evnen til at lede en organisation som en helhed er politisk tæft endnu mere centralt på direktionsniveauet. For når man bliver direktør, vil det politiske farve næsten hele ens virke. Det kommer til udtryk i både den politiske dimension i direktørens opgaver og den øgede direkte kontakt med de folkevalgte. Der er stadig brug for at tænke i strategi, involvering, processer og kommunikation – men disse begreber får en lidt ny drejning på direktionsniveauet.

Jobbet som direktør bærer ofte præg af en tydelig to-deling. Dels er man øverste leder af en organisation, og dels er man rådgiver for politikerne. Det indebærer helt naturligt, at man også er brobygger og oversætter mellem de to systemer – og man skal kunne lide begge dele. Artiklerne i denne sektion uddyber og inspirerer til udfordringerne.

Mød en direktør: Marie Louise Madsen

Marie Louise Madsen siger selv, at hun allerførst blev leder, uden at hun rigtigt nåede at tænke over det. Hun fik ganske enkelt et tilbud, hun ikke kunne sige nej til. Nu er Marie Louise placeret på øverste ledelsesniveau som direktør for teknik, miljø og byudvikling i Ishøj Kommune.

Se alle videoer med Marie Louise her

Artikler

Det skal du kunne:

I en undersøgelse af lederes opgaver og arbejdsliv i den offentlige sektor tegner de medvirkende direktører en grov kompetenceprofil af, hvad man i særlig høj grad skal kunne for at lykkes som direktør. Kompetencerne og kravene fra de tre underliggende niveauer forsvinder ikke, men de træder i baggrunden eller farves af de nye omstændigheder, der blandt andet handler om politisk tæft, organisatorisk empati og analytisk kapacitet.

Politisk tæft
“Der er mange ledere, som ellers anses for utroligt dygtige, som ikke ejer for fem flade øre politisk tæft.” Politisk tæft er en vigtig og efterspurgt kompetence hos direktører i kommuner og regioner. Men hvad består tæften egentlig af? Find ud af, hvad det består af, og hvorfor den er så afgørende for at lykkes som topleder i den offentlige sektor. Derfor er politisk tæft afgørende for at lykkes som leder

Relationel styrke: Skab tillid hos en bred kreds af mennesker
Fælles mål, gensidig respekt og konstruktiv kommunikation. Det er nogle af forudsætningerne for et effektivt samarbejde om kerneopgaven. I en ny publikation om relationel koordinering giver Væksthus for Ledelse anvisninger til, hvordan du styrker samarbejdet i egen organisation til gavn for kerneopgaven. 7 måder du leder den relationelle koordinering

Organisatorisk empati
Den traditionelle ”lede nedad-rolle” er stadig vigtig. Men nye krav til ledelse udfordrer lederrollen, og det er ikke længere nok kun at lede nedad. Lederen skal også evne at lede opad, udad og på tværs. Lær, hvordan du mestrer de fire ledelsesroller i praksis. Sådan mestrer du de 4 ledelsesroller

Store krav til din analytiske kapacitet
Du skal kunne løse problemer effektivt ved at inddrage dine medarbejdere. Læs fire om, hvordan du som leder knuser problemerne mest effektivt. Knus problemerne

Normativ integritet: Vær tro mod dig selv, dine værdier og grænser
Du undgår ikke at komme i modvind en gang imellem. Disse situationer tester dit lederskab. Kan du modstå pres og forblive tro mod dig selv? Er du overbevist om, hvad der er det rigtige? De gode ledere står nemlig fast på personlige grundværdier. Det gør dem autentiske, og det er en eftertragtet egenskab hos ledere (og mennesker generelt). Kend og stå fast på dine værdier

Det ekstra svære

Det er vigtigt for enhver leder at kende sine egne grundlæggende værdier og være tro mod dem. Men mere end nogen andre har direktøren behov for at stå fast på dem. Oppe på toppen kan der nemlig ofte være koldt, og du vil unægteligt stå alene i skudlinjen. Det skal du kunne håndtere – og du skal faktisk mere end det. Du skal også mestre og udvide dit ledelsesrum på vegne af din forvaltning og dine strategiske chefer.

At manøvrere i et politisk felt
Ingen tiltræder som direktør uden at være klar over, at der er stor forskel på, hvad der er fagligt korrekt og det politisk rigtige at gøre i en sag. Alligevel giver mange direktører udtryk for, at nærkontakten med det politiske system har overrasket dem. Topledelse kræver manøvreringstalent

Som direktør står du alene i skudlinjen
Jo højere du kommer op i ledelseshierarkiet – desto koldere bliver det. Det fortæller fire ledere på forskellige niveauer til Kurt Strand, der har inviteret dem i studiet for at drøfte deres skift fra et ledelsesniveau til et andet. Lyt til ledelse: Der er koldt på toppen

Du skal både bruge og beskytte sine chefer
Du skal forbinde det politiske og administrative system og samtidig sørge for at beskytte forvaltningskulturen og sikre især deres strategiske chefer et ordentligt ledelsesrum. Lyt til ledelse: Samarbejdet mellem embedsmand og politikere