5 råd: Sådan leder du perfektionister

Perfektionister. De er på den ene side engagerede, arbejdsomme og løser opgaverne til perfektion. Og på den anden side akkumulerer de overarbejde, overskrider deadlines, og risikerer stress og udbrændthed. Undersøgelser viser, at der bliver flere og flere af dem, så læs med her og få fem råd om, hvordan du bedst leder dem.

Skribentinfo

”Jeg kiggede lige analysen igennem igen, inden jeg afleverede den til min chef. Hun havde godt nok sagt, at den var rigtig god og færdig, men jeg synes, den kunne stå skarpere”.

Sådan har du muligvis hørt en perfektionist sige. Og på mange måder er det at ville skabe det perfekte en god egenskab. Men alting med måde. Forskningen viser, at overdreven perfektionisme øger risikoen for at blive udbrændt, få stress og angst. Undersøgelser viser også en tendens til, at der er flere perfektionister blandt de yngre generationer.

Perfektionisten kan skabe frustrationer

Når du har en perfektionist i teamet, skal du ikke frygte halvdårlige løsninger eller slendrian, for perfektionisten er egangeret, motiveret og arbejder gerne længe, hvis det er nødvendigt. Perfektionistens høje krav kan også have en positiv afsmittende effekt på hele organisationen.

Men perfektionisten er også kilde til frustrationer både hos dig, kollegerne og dem selv. De kan lægge alt for meget tid i detaljer, de kan have svært ved at få afsluttet en opgave, og har en tendens til at udsætte. De er ofte dårlige til at uddelegere og kan opfattes som dem, der altid finder hullerne i osten.

Det perfekte er ikke altid det bedste

Du har ansvaret for både medarbejderens trivsel, at budgettet overholdes, og at I leverer de resultater, I skal. Derfor skal du hele tiden vælge den rette balance mellem tid, ressourcer og kvalitet. Den perfektionistiske medarbejder vil typisk vægte kvalitet så højt, at det går ud over både tiden og ressourcerne. Nogle gange er en 80 pct. løsning det, I skal levere. Men det kan være svært for en perfektionist at acceptere.

Det er din opgave at skabe gode rammer for perfektionistens arbejde. Her får du fem råd, der både giver jer fordelene ved at have perfektionister i teamet og mindsker udfordringerne.

5 råd om at lede perfektionister

1. Giv plads til at mislykkes

Perfektionister er bange for at begå fejl og mislykkes. De ønsker altid at levere det perfekte resultat – alt andet vil for dem være et tegn på svaghed og inkompetence. Når din medarbejder virker presset over en opgave, skal du hjælpe ham med at styre sine katastrofetanker om alt, hvad der kan gå galt.

Du skal gøre det klart for hende, at det at begå fejl ikke behøver være et tegn på svaghed og manglende kompetencer. Tværtimod. Vi kommer alle til at begå fejl, og de er en vigtig kilde til læring og udvikling.

Læs også: Når fiaskoer lærer os mere end succceserne

2. Sæt realistiske ”godt nok” mål

Perfekt er det, en perfektionist som minimum ønsker at opnå. Desuden sætter perfektionister ofte lighedstegn mellem person og præstation: ”Jeg er så god som det, jeg præsterer”, hvilket ofte fører til, at de arbejder for meget. Overdrevent høje mål kan øge frygten for at mislykkes og medføre, at perfektionisten bliver handlingslammet.

Du skal sætte realistiske og rimelige mål for den perfektionistiske medarbejder. Fortæl, at du ikke forventer perfektion. Ofte er 80 pct. i stedet for 100 pct. et godt og realistisk mål for løsningen af opgaverne. Hvis han selv opstiller målene, så kig dem igennem sammen og hjælp ham med at sænke barren.

3. Hjælp med at sætte retning og prioritere

Tiden er sjældent til at gøre det perfekte på mange arbejdspladser. Ofte er det bedre at få gjort noget end at gøre det perfekt. Men fordi kun det perfekte er godt nok, har perfektionister en tendens til at udskyde opgaverne. Hvis du fornemmer, at din medarbejder har svært ved at komme i gang med en opgave, så hjælp ham med at bide elefanten over i mindre stykker og prioritere, hvad han skal begynde med og hvad, der kan vente. Sæt delmål sammen, og book ham til regelmæssige statusmøder.

4. Pas på med kritisk feedback

Perfektionisten bryder sig ikke om kritik. Derfor skal du tænke over, hvordan du giver feedback. Hvis feedbacken består af både ros og ris, hører perfektionisten kun det negative. Derfor kan du med fordel give udviklende og anerkendende feedback, hvor du primært fokuserer på det, du gerne vil have mere af. Tal også om opgaver, som perfektionisten har løst tidligere, hvor målet var 80 pct. og, at det fungerede rigtigt godt, selvom det for ham føltes som en halvfærdig opgave.

Læs også: Det perfekte er ikke altid det bedste

5. Hjælp perfektionisten med at forstå sig selv

Hvis perfektionistens høje krav spænder ben for kollegerne og forsinker processerne, skal du hjælpe ham med at forstå, hvilke konsekvenser hans behov har for de andre. Stil åbne spørgsmål, så han selv kan komme frem til en løsning, og pas på med at virke anklagende.

Ofte handler perfektionisme om, hvad andre tænker om ens arbejde og kompetencer. Du kan bede ham om at skrive den kritik ned, han giver sig selv. Test hans forestillinger ved at spørge ind til, hvad han tror der sker, hvis han ikke lykkes med opgaven.

Artiklen er frit oversat og redigeret fra Så leder du perfektionister: 7 råd

Have no fear of perfection – you’ll never reach it. (Salvador Dali)

Skribentinfo

Kommentarer