6 råd hvis du vil detoxe din organisation

Vejen fra flotte ord til handling behøver ikke at være lang. Prøv at detoxe din organisation: Drop projekterne, fejr succeserne og nedprioriter nogle af opgaverne. På den måde frigør du sammen med dine medarbejdere energi til det væsentlige og opnår bedre effekt af jeres indsats. Få seks råd om, hvordan du detoxer din organisation.

Skribentinfo

Hvis verden kunne reddes af pjecer og projekter, så var vi reddet for længst. Der udarbejdes kodeks, køres processer og projekter, der hylder innovation, men vi savner at se effekten. Der findes ikke en kommune med respekt for sig selv, der ikke årligt drager til folkemøde på Bornholm med direktion og borgmester udstyret med et nyt slogan, der nytænker kommunen. Nye projekter bliver søsat, publikationer bliver skrevet og der køres processer, der hylder innovation og iderigdom. Men med al respekt, hvor er resultaterne? Hvordan ser succesen ud? Det er tid til, at hverdagens praksiseksperter bringes i spil – dem, der kender borgerne og ved, hvor udfordringerne ligger. 

Her får du seks råd om at detoxe din organisation, så du sammen med dine medarbejdere skaber bedre plads til de vigtigste opgaver, bliver mere effektive og opnår større succes med jeres indsatser. 

1. Drop projekterne

Integrér al udvikling i hverdagens drift. Oplev den energi, det giver, og mulighederne for at fokusere på det egentlige og væsentlige. Beskyt din organisation mod udefra kommende dagsordner, der ikke har direkte relation til organisationens kerneopgave eller sørg i det mindste for at få tydeliggjort relevansen. Ledelse bliver ofte et spørgsmål om at rulle projekter og initiativer ud. Hvem motiveres af, at der rulles noget ud over én? Prøv i stedet at pakke nye initiativer ind i hverdagens opgaveløsning.

2. Fra slogan til sund fornuft

Ord kan ikke ændre verden, der skal handling til. Nye tiltag skal forklares, men ikke forenkles, som det ofte sker, når ideen har været forbi kommunikationsafdelingen, inden den møder medarbejderen. Brug i stedet medarbejdernes ideer og bekymringer konstruktivt. Ofte er det værste, der kan ske, at det ikke virker, og så er alle jo blevet lidt klogere.

3. Synliggør succesen

Hvornår har du sammen med dine medarbejdere sidst fejret en succes? Dét kræver, at alle ved, hvordan succesen ser ud, og det er sjældent tilfældet. Det er vigtigt, at der på arbejdspladsen er en fælles forståelse af, hvad I skal lykkes med, og hvordan det ser ud, når I gør det. Hvor det flere år har været et hult klingende mantra, at man skal fejre sine fejl, så er der i stedet brug for en langt større tydelighed på succesen. Start derfor med at overveje, hvornår I igen kan fejre en succes?

4. Gør vilkårlige udfordringer til udfordrende vilkår

Gør det tydeligt, hvad der er vilkår, og hvad der er udfordringer på arbejdspladsen. I hverdagen bruges der meget energi på diskussioner af forhold, som hverken du eller dine medarbejdere ikke kan ændre på. "Hvis ikke vi kan ændre på det, så er det ikke en udfordring" - skriv dét på væggen i personalestuen, som en daglig påmindelse om jeres fælles ansvar for at bruge energien, hvor I kan gøre en forskel.

5. Tal så du forstås af dine medarbejdere

Ledelse handler om at stille spørgsmål ikke om at give alle svar.  Motivation kræver kommunikation og ikke alene information. Det er derfor vigtigt, at du taler, så du bliver forstået - af andre end din chef, der har taget samme efteruddannelse, men også af dine medarbejdere og borgerne. 

6. Prioritér

Prioritering handler ikke kun om at lave mere, men også om at lave mindre. Involvér dem, der ved bedst – dvs. medarbejdere og borgere - de har mange gode forslag til, hvordan I kan lykkes bedre og samtidig lave mindre. Og få det så prøvet af.

Det er enkelt og effektfuldt. Ikke som facitliste, men som inspiration og motivation, hvis flotte ord skal gøres til handling.

Læs mere: 

Med kerneopgaven som ledestjerne - ny publikation

Leder, kend din kerneopgave

Sådan skaber du klarhed om kerneopgaven

Mange ledere kender ikke deres kerneopgave - gør du?

Skribentinfo

Kommentarer