Artikler om Lean

Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer.

Begrebet lean er opfundet af forskerne Jim Womack og Daniel Jones. De havde registreret, hvordan Toyotas produktion af biler foregik langt billigere end hos alle konkurrenterne. De satte sig derfor for at undersøge fænomenet. De fandt ud af, at Toyota brugte et bestemt system, hvor fokus i alle sammenhænge var på at minimere spild. Womack og Jones valgte ordet lean til at beskrive dette specielle fokus på spild, fordi det betyder trimmet.

Også i administrationer findes der produktionslignende processer og rutinearbejde, som det i høj grad kan betale sig at trimme. Et godt eksempel kan være et hospital, hvor ventelisterne er for lange på grund af komplekse processer. Eller en forvaltning, hvor simple og komplekse sager er rodet sammen i den samme arbejdsgang. Her kan lean hjælpe med at skabe en mere effektiv organisation og en mere trimmet arbejdsgang.

Væksthus for Ledelse har undersøgt, hvordan man bedst lykkes med lean i kommuner. Det kan du læse mere om i publikationen "Lean i kommunerne – Effektivisering i fællesskab".



 • Lean
Viser 10 / 10
Ingen resultater.
 • Lean forklaret for sjuskehoveder

  Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Men hvordan fungerer det så egentlig, og hvad skal man helt konkret gøre, hvis man vil bruge lean i sin forretning?

  Læs mere
 • Drop NPM og få mere tid til kerneopgaven

  Mange offentlige ledere føler sig i dag fanget i et bureaukrati af målstyring, kontrol og dokumentation. Det skyldes de seneste 20 år med New Public Management ifølge professor i organisationsteori Ralph D. Stacey. Lederweb har interviewet ham om, hvad ledere selv kan gøre for at håndtere dokumentationspresset.

  Læs mere
 • Er jeres MED-system en Ferrari, der kører som en Fiat?

  MED-systemet skal tilføre værdi og give mening. Men desværre bliver det mange steder betragtet som spild af tid, fordi MED-møderne bliver en forudsigelig scene for magtkampe, der ikke ændrer ved noget. Få her et servicetjek af jeres MED-udvalg og et forslag til, hvordan I kan revitalisere MED.

  Læs mere
 • Lean i alle typer organisationer

  Gennem de sidste 30 år er der kommet et væsentligt større fokus på de japanske ledelsesfilosofier. Dette er ikke en tilfældighed, men kan ses som direkte udtryk for globaliseringen, hvor østen og ikke mindst Japan har placeret sit navn solidt på verdenskortet.

  Læs mere
 • Tag ansvar for overgangene

  Selv om fagfolk leverer ydelser af høj kvalitet, betyder manglende koordinering og sammenhæng, at borgerens oplevelse kun bliver halvgod. Derfor er vi nødt til at skabe sammenhænge mellem de enkelte faggrupper, siger regionsdirektør Per Christiansen i Videncenter for Velfærdsledelses serie om fremtidens velfærdsledelse.

  Læs mere
 • Podcast: Når forandring ikke fryder

  Forandringen betød store fordele for organisationen, men skabte til gengæld mistillid mellem medarbejdere og ledelse, idet medarbejderne ikke følte sig hørt og inddraget. Lyt med når Jonna Kastbjerg fortæller om de fejl, der blev begået og den læring, hun har fået ud af det i ny podcast fra Væksthus for Ledelse.

  Læs mere
 • Tre udfordringer for leanledere i det offentlige

  Leanlederen i det offentlige har budgetsystemet som modspiller, når lederen skal motivere medarbejdere til at effektivisere. Værdistrømsforståelse og målinger udgør to andre udfordringer for leanledere i det offentlige. Læs her hvordan du tackler de udfordringer og opgaver på vejen mod succes med lean.

  Læs mere
 • 6 råd hvis du vil detoxe din organisation

  Vejen fra flotte ord til handling behøver ikke at være lang. Prøv at detoxe din organisation: Drop projekterne, fejr succeserne og nedprioriter nogle af opgaverne. På den måde frigør du sammen med dine medarbejdere energi til det væsentlige og opnår bedre effekt af jeres indsats. Få seks råd om, hvordan du detoxer din organisation.

  Læs mere
 • Man kan jo ikke råbe og skrige af Lean

  Danske medarbejdere er verdensmestre i at samarbejde, men demotiveres og stresses af ledelseskoncepter og styringsredskaber, der ofte virker meningsløse. I ny rapport afdækker forskere de nye ledelsesformer og opfordrer fagbevægelsen til at gentænke hele arbejdsmiljøapparatet. Og så bør lønmodtagerne vriste ledelsesretten ud af arbejdsgivernes favntag.

  Læs mere
 • Trivsel under Lean kræver god ledelse

  Det kræver sin leder at indføre Lean, hvis resultatet både skal gavne medarbejdernes trivsel og samtidig øge kvalitet og effektivitet. Læs ni gode råd, der kan støtte lederen.

  Læs mere