Fem kernekompetencer hos succesfulde ledere

Projektet har identificeret fem kernekompetencer hos den succesfulde leder. Det er ikke de eneste kompetencer, en god leder skal have. Men disse fem er så tydelige hos de udvalgte ledere, at de kan betragtes som et afgørende fundament for succesfuld ledelse.

Skribentinfo

Hver af de fem kompetencer præsenteres med fem vigtige kendetegn, en kort forklaring og et citat fra undersøgelsen.

For hver kompetence er det desuden muligt at læse en række eksempler fra undersøgelsen, der viser, hvordan lederne udøver denne kompetence.

Klik også her og se en række spørgsmål, som man kan stille ansøgere til et lederjob, når man vil vurdere, om de besidder de fem kompetencer.

De fem kernekompetencer er:

1. Relationel forståelse

2. Tillidsvækkende sparring

3. Konfronterende intervention

4. Insisterende delegering

5. Rodfæstet under pres

Bestil 'Ledere der lykkes' her

 

Artiklen er tidligere bragt på Lederweb i 2006

Skribentinfo

Kommentarer