Film og online værktøjer om faglig ledelse

Her kan du se syv korte film om faglig ledelse. Efter hver film er der et univers med onlineøvelser, hvor du kan teste din afdeling/institution og tegne din profil som faglig leder. Du kan fx se en film om, hvordan du giver strategier og mål faglig mening, hvordan du bruger de tilgængelige ressourcer fagligt effektivt, eller hvordan I evaluerer resultater for at skabe faglig udvikling.

Skribentinfo

Væksthus for Ledelse har identificeret syv generiske faglige ledelsesopgaver, som alle faglige ledere er fælles om, uanset om du fx er leder af skolen, byggesagsbehandlingen eller hjemmesygeplejen. Konklusioner og gode råd fra Væksthusets undersøgelse er omsat til et værktøj med film og øvelser om faglig ledelse, der kan skabe dialog og refleksion og styrke den faglige ledelse.

Værktøjerne kan du enten bruge alene til din egen refleksion om faglig ledelse på din arbejdsplads, eller du kan bruge dem sammen med lederkolleger, chefer eller medarbejdere. Målet er at sætte faglig ledelse på dagsordenen og give det højere prioritet – til gavn for kerneopgaven.

Her kan du komme til:

De syv film om faglig ledelse

Øvelser: Test de faglige ledelsesudfordringer og tegn din profil som faglig leder 

Gå i dialog om den faglige ledelse

Anvendelse og anmeldelse

 


Sådan kommer du i gang

For at komme i gang anbefaler vi, at du begynder med at se denne film, der på knap 4 minutter giver dig en introduktion til universet. 

De syv film

Du kan bagefter se en film for hver af de syv faglige ledelsesopgaver. I de syv film præsenteres eksempler, udfordringer og anbefalinger om faglig ledelse for hver af de syv generiske ledelsesopgaver. Du behøver ikke se filmene i en bestemt rækkefølge.

Tanja Murphy, der er distriktsleder i hjemmeplejen og hverdagsrehabilitering i Viborg Kommune siger sådan i én af filmene: 


”Faglig ledelse kan jeg kun bedrive, hvis jeg er tæt på medarbejderne. At jeg ser den enkelte medarbejder. Jeg prioriterer at møde ind sammen med nattevagterne nogen dage, og det gør jeg også meget tidligt om morgenen. Jeg mener, at alle medarbejdere på alle tidspunkter har krav på ledelse.” 

Her er de syv faglige ledelsesopgaver. Hvis du klikker på overskrifterne herunder, kommer du direkte til filmene. 

  1. Giv strategier og mål faglig mening
  2. Tag ansvar for faglige metoder og løsninger
  3. Inspirer til udvikling gennem evaluering af de faglige resultater
  4. Brug de tilgængelige ressourcer fagligt effektivt
  5. Praktiser faglig ledelse tæt på medarbejderne
  6. Sørg for løbende faglig kompetenceudvikling
  7. Skab faglige løsninger på tværs af opgavesøjlerne

Øvelser

Efter hver film kan du lave øvelser online, der giver dig et billede af, om din afdeling/institution har et indsatsbehov, et opmærksomhedspunkt eller om I er i god balance på det pågældende ledelsestema. Du kan også få et billede af, om din egen profil som faglig leder er, som du ønsker den skal være.

Universet med film og interaktive øvelser ligger gratis tilgængeligt her.

God fornøjelse.

 

Skribentinfo

Kommentarer