Hvordan var din start som ny leder?

Nyt projekt i Væksthus for Ledelse efterlyser eksempler på, hvordan nye ledere kan støttes bedst. Projektet ”En god start for nye ledere” efterlyser eksempler på regionale og kommunale tilbud som støtter arbejdspladsens nye ledere. Hvis du kender et godt eksempel på noget, der har støttet den nye leder i den første svære tid i lederstolen, så hører vi meget gerne fra dig.

Skribentinfo

Ledere skal have en god start i lederjobbet, så de hurtigst muligt kan understøtte deres organisationer i at skabe de bedst mulige resultater for borgerne. De nye ledere skal klædes på og understøttes til at kunne lede en kompleks opgaveportefølje. En god start har også betydning ift. at motivere og skabe trivsel hos nye ledere i deres første lederjob og understøtte, at lederstillinger er attraktive for medarbejdere, der overvejer at søge ind i ledelse.

Projektet efterlyser eksempler på værktøjer, modeller, metoder eller lokale praksisser som tilbydes de nye ledere i de forskellige faglige områder. Alle eksempler har interesse og alt relevant materiale vil indgå i projektarbejdet.

  • Har din arbejdsplads gode formelle tiltag som skal støtte den nye leder?
  • Har du eksempler på mere uformelle tiltag, der har støttet dig som ny leder eller en ny leder, i dit netværk?
  • Er du stoppet som leder og har bud på, hvad du savnede som ny leder?

Har din arbejdsplads værktøjer, materialer eller andet som kan indgå i projektet, kan disse sendes til nedenstående og er du i tvivl om jeres materiale til nye ledere kan bruges i projektet, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående konsulent i projektet. Tøv ikke - alt har interesse

Værktøjer, materiale eller andet relevant skal sendes til Hans Jessen i DSR på mail [email protected]

”Jeg fik som ny leder mange fine skrivelser, men jeg savnede en computer og en liste med organisationens forkortelser”

I projektledelsen indgår: 

Helle Steiness Olsen, KL
Christina Grundwald, BUPL
Susanne Stærkind, Danske Regioner 
Hans Jessen, DSR

I kommunerne og regionerne er der et vedvarende fokus på at rekruttere samt motivere og sikre trivsel hos dygtige ledere, så de lykkes i deres nye lederjob. Mange steder eksisterer der allerede forskellige initiativer, som kan understøtte nye ledere i deres første tid som ledere, det kan fx være mentorforløb, mesterlære, ledergrupper, administrative støttefunktioner mv.

Med dette projekt ønsker Væksthus for Ledelse af afdække allerede eksisterende metoder og modeller som støtter og sikrer, at de nye ledere ”overlever i lederjobbet”, for efterfølgende at afprøve udvalgte tiltag i samarbejde med kommuner og regioner.

Nye ledere defineres i projektet som ledere med 0-2 års anciennitet i deres første lederjob med personaleansvar.

 

Skribentinfo

Kommentarer