Kære leder, du har et stort ansvar

Frygten for at skulle opsige medarbejdere eller fremstå uvidende er bare to situationer, som fylder hos nogle ledere. Læs her, hvilke opgaver ledere frygter mest, og hvad den enkelte kan gøre.

Skribentinfo

Dårlig ledelse er ikke kun lederens ansvar, men lige så meget medarbejdernes. Men årsagerne til dårlige ledelse kan være mange. Læs, hvad dårlige ledelse ofte skyldes og ideer til, hvad den enkelte leder kan gøre.

500 ledere har svaret på, hvilke ledelsesopgaver de frygter mest. Top fem er:

  1. At træffe beslutninger på et usikkert grundlag
  2. At opsige medarbejdere
  3. At fremstå ufølsom og magtsyg
  4. At kritisere medarbejdere
  5. At blive afsløret i at være uvidende.

Ifølge den amerikanske organisationspsykolog Will Schutz skyldes frygten almenmenneskelige behov for at føle sig betydningsfuld, kompetent og afholdt. En anden del af adfærden er styret af forsvarsmekanismer, som bunder i frygten for at føle sig ydmyget, ignoreret og afvist. 

Frygten afholder nogle ledere fra at stå frem og tage ansvar. Tage ansvar for at sætte retning og fra at bremse adfærd, der smadrer problemløsning og samarbejde. Frygt gør dum. Frygten æder af opmærksomheden og dermed evnen til at opfatte, navigere og handle i komplekse situationer. Frygtsom ledelse fører til dårlig ledelse.

Hvad er løsningen?

Fremtidens lederskab kalder på ledere der har personligheden, ressourcerne og overskuddet til at være generøse. Det handler om, at lederen giver medarbejdere på alle niveauer opmærksomhed. Det vil sig, at lederen giver mulighed for, at et spørgsmål eller et problem får mere fokus og flere ressourcer end planlagt, fordi man vurderer, at andre har mere brug for dem. Dernæst, at lederen giver tilbagemeldinger og nærvær til personer, der har brug for andres øjne eller ører på en problemstilling. Dernæst, at lederen viser tålmodighed i situationer, der opleves som pressede eller stressede. Dernæst, at lederen giver mulighed for, at andre tager initiativ eller ansvar og måske endda begår fejl – og dermed lærer – i forsøget på at finde en løsning på et problem. Og endelig, at lederen giver konkret hjælp – enten i form af egen assistance eller ved at allokere medarbejdere – til en situation eller person, som ser ud til at have et påtrængende behov.

Hvad kan du selv gøre?

Den generøse lederstil kræver mod, indre ro, indre balance, fravær af mindreværds- og skyldfølelser, overblik, tålmodighed, indføling og mange andre fine menneskelige egenskaber. Måske kræver det i virkeligheden bare, at du som menneske tør vise dine medarbejdere, at du netop bare er et menneske med begrænsninger, fejl og mangler – lige som alle andre mennesker. At du tør erkende, at det, du lige sagde, var dumt, at der var noget, du ikke havde taget med i dine betragtninger, at du er usikker på, hvordan du skal håndtere en bestemt situation, at du ikke forstår en given medarbejders reaktion og derfor ikke ved, hvordan du skal håndtere den, at du i usikre situationer som alle andre mennesker har behov for accept, involvering, støtte og opbakning.

Grundlæggende: At du tør vise, at du som menneske – leder eller ej – ikke altid er på toppen, ikke ved alt, ikke kan alt, at du fortæller klart om din intention og har mod til at erkende at du som menneske ikke altid er sikker på, hvordan du realiserer dine intentioner. At du tør vise, at du er i tvivl. Glem alle de begavede råd. Hvis det så rækker til god ledelse, så bliv ved. Hvis ikke, så find et andet job, hvor du ikke skal lede andre, så du kan beskæftige dig med det, der giver mest mening for dig, og som giver dig størst glæde.

 

Læs også:

Udstrål dit lederskab

10 træk hos den succesfulde leder

Skribentinfo

Kommentarer