Machiavelli: Få mestermanipulatørens vigtigste ledelsesråd

Empati, tillid og inddragelse af medarbejdere er opskriften på den totale fiasko i Machiavellis univers. Machiavelli havde et helt andet billede end, hvad der i dag kendetegner god ledelse. Læs Machiavellis brutale refleksioner over, hvordan du kommer i spidsen for din karriere ved at manipulere dine medarbejdere til egen vinding - og dermed vinder i livet.

Skribentinfo

For godt 500 år siden skabte Niccolo Machiavelli et omdømme, der gør, at hans navn stadig huskes. Machiavelli var digter, filosof, musiker og skuespiller. I 1531 skrev han bogen ’Il principe’ som på dansk er oversat til ’Fyrsten’. Værket betragtes som det første videnskabelige arbejde indenfor statskundskab. Til trods for dette indeholder værket samtidig nogle tidsløse tanker, som kan fortolkes og oversættes til din ledelse i dag. 

Machiavellis pointer er brutale og kyniske. Men formålet med Fyrsten er at skabe billedet af den ideelle leder. En leder, der bruger de midler, der kræves for at opretholde en stabil regering. Hvorvidt udførelsen er karakteriseret ved brugen af mindre fine metoder er underordnet, da det er i en højere sags tjeneste.

En af Machiavellis pointer er, at din ledelsesstil ikke bør være fastlåst. Du skal tilpasse dig situationen i forhold til ’sagens’ vigtighed. Selv Machiavellis største kritikere finder næppe noget forkert i det argument. Det er trods alt handling, der er vigtig i forhold til at udøve effektiv ledelse.

Her er de pointer, som du kan reflektere over i forhold til dit lederskab. Du, som leder, er ’fyrsten’ – folket er dine medarbejdere og kollegaer og staten er organisationen: 

Du skal behandle dit folk godt - ellers skal du tilintetgøre dem

Folk skal enten behandles godt eller tilintetgøres. Hvis du kun påfører dem mindre skader, vil de senere kunne hævne sig på dig. Derfor skal den skade, du påfører dem, være af en sådan karakter, at du ikke står tilbage med frygt for hævn.

Har du mistanke om, at nogen udgør en trussel, skal du omgående slå ned. Romerne tillod aldrig, at uro forplantede og spredte sig. Derfor slog de hurtigt ned på uroligheder. Det gjorde de for at undgå krig. De vidste, at krige har store menneskelige konsekvenser og derfor bliver husket af befolkningen. Derfor kan krige senere hen være til potentielle modstanderes fordel.

Gå i kæmpernes fodspor

En forsigtig fyrste bør altid gå i fodsporene af de mægtige fyrster, der har været succesfuld. Han bør efterligne de bedste, så han i tilfælde af, at han ikke opnår deres storhed, i det mindste står lidt i deres skær.

Vær beredt og bevæbnet

Alle store profeter, der har været bevæbnet, har sejret, og alle ubevæbnede profeter er blevet tilintetgjort. Er du ubevæbnet, så vil du blive foragtet.

Det er sikrere at være frygtet end elsket

I følge Machiavelli kan kærlighed og frygt ikke eksistere sammen, og fyrsten skal derfor træffe et valg mellem at være elsket eller være frygtet. Her mener Machiavelli, at det er langt sikrere at være frygtet end elsket. Venskaber og kærlighed kan købes for kortsigtet gevinst, men frygt har en varig betydning og værdi i forhold til at bevare kontrollen over andre.

Vær elsket eller frygtet – men ikke hadet

Management by fear er en eviggyldig metode. En fyrste bør være frygtet på en sådan måde, at hvis han ikke opnår kærlighed, så undgår han i hvert fald at blive lagt for decideret had.

Da det er svært for fyrster at undgå at blive lagt for had, bør de i første omgang og med stor omhu undgå at blive hadet af de mest magtfulde.

Bland dig ikke i den private sfære

Når hverken ejendom eller ære berøres, vil de fleste bare passe deres eget. På samme vis skal du ikke blande dig i dine borgernes privatliv eller fornærme dem personligt, med mindre der er en god grund til sidstnævnte.

Folket er snæversynet og naivt

Folket tror, at de kender dig ud fra dine handlinger, men kun få ved, hvordan du i virkeligheden er. Machiavelli mente, at folket var vulgært og kun optaget af, hvordan virkeligheden synes at være. Så længe en fyrste leder landet, vil midlerne, hvormed det bliver gjort, altid blive anset som værende ærlige, og han vil blive hædret af alle, fordi de vulgære anser, at tingene altid er, som de giver sig ud for at være.

En fyrste undskylder ikke

En fyrste mangler aldrig en gyldig grund til at bryde sit løfte.

Kloge mennesker ansætter kloge mennesker

Den første metode til at afgøre hvorvidt en fyrste er intelligent, er ved at se på de folk, han omgiver sig med.

Omgiv dig kun med få rådgivere

Du skal beskytte dig imod ubrugelig smiger ved at lade nogle få indviede fortælle dig sandheden. De få indviede skal forstå, at de ikke fornærmer dig ved at fortælle sandheden – men hvis alle eller for mange giver dig ærlige rådgivning, mister du deres respekt. 

Fremstå  sympatisk, men hvis du har brug for at kue en af dine folk, så gå i gang

Det er unødvendigt for en fyrste at have gode egenskaber og kvaliteter - men det er til gengæld særdeles nødvendigt, at det virker, som om at du har dem.
Derfor skal du fremstå barmhjertig, trofast, menneskelig og beslutsom, men være så kontrolleret, at du kan være det modsatte, når der er brug for det. 

Vær handlekraftig

Det er bedre at være fremadstormende end sky. Ifølge Machiavelli er lykken at have en kvinde, og den mand, der vil opnå hende, må tugte hende. Oftest er hun mere tilbøjelig til at give efter for en mand med karakter (eller stjerner på skuldrene) end én, der går som katten om den varme grød. Pointen er, at målet helliger midlet. Alt er tilladt for at opnå succes, og intet og ingen skal stå i vejen. Hvis du tøver, så taber du =You snooze - you lose.

Krigsførsel for selvoverlevelse

Machiavelli så alle regeringsmæssige anliggender gennem en militær optik, fordi det ultimative mål for en regering er stabilitet og overlevelse. Militært forsvar, strategier, diplomati og geografi er blandt de midler, som regeringen forsvarer sig med.
Fyrsten er ikke nødvendigvis ekspert i mange discipliner – hans eneste ansvar er at sikre stabiliteten i sit styre.

Læs mere:

Lær ledelse med den kinesiske krigsgeneral Sun Tzu

Sådan bliver du bedre til at lykkes som leder

Artiklen er skrevet med inspiration fra;

The Prince (- læs den gratis her)

Machiavelli and the art of management

Machiavelli: 16 Lessons From The Master Manipulator

Important Quotations Explained

Skribentinfo

Kommentarer