Sådan finder vi vores værdier

Processen med at finde frem til arbejdspladsens værdier kan startes på et personalemøde – her får du nogle skridt på vejen.

Skribentinfo

Værdier er grundlæggende normer og holdninger der er værd at stræbe efter, og personalepolitiske værdier er altså de normer og holdninger som vi gerne vil have skal gælde på vores arbejdsplads. Værdierne beskriver hvad vi lægger vægt på i vores daglige arbejde og omgang med hinanden.

Det er vigtigt at beskrive hvad I mener med de værdier I finder frem til. Der kan lægges mange forskellige ting i ord som tillid eller respekt.

Der er forskningsundersøgelser der viser at det ofte er de samme ord man finder frem til når man skal fastlægge værdierne for en arbejdsplads. Det gør heller ikke så meget – blot I ved hvad I mener med begreberne.

Hvis I for eksempel har tillid som en værdi, så prøv at finde eksempler på hvornår og hvordan tilliden viser sig, og hvordan I kan fremme de situationer hvor I har udvist hinanden den ønskede tillid.

Vi finder vores værdier

Debatten om værdier kan startes på et personalemøde.

Som ansvarlig for processen bør du sørge for at alle ved hvad mødet skal gå ud på. Uddel evt. dette ark med spørgsmål inden mødet. Nogle vil godt kunne lide at have et par dage til at gå og tænke over det for sig selv. Andre vil gerne drøfte det med kolleger. Du tager på denne måde højde for begge dele.

Forberedelsesspørgsmål inden mødet

  • Hvad er for mig en god dag på arbejdet? (find gerne et konkret eksempel og fortæl historien)
  • Hvad er det der gør den god? (prøv at finde ud af om det var bestemte handlinger hos dig selv eller andre der gjorde dagen god)
  • Kan du sætte ord på de værdier der ligger bag handlingerne? (for eksempel: en god dag kan have været en dag hvor jeg havde en svær opgave at løse og fik hjælp af en kollega da det så mest sort ud – værdien kunne her være hjælpsomhed).

Selve mødet

På selve mødet starter I med at udveksle jeres tanker om værdierne to og to. Hjælp gerne hinanden med at sætte ord på værdierne. Måske kan en kollega sagtens beskrive en god dag, men har svært ved at finde frem til hvorfor den er god. Spørg hinanden lidt mere ud, og prøv på den måde at indkredse hvilke værdier der ligger bag oplevelsen af den gode dag.

Efterhånden som værdierne bliver indkredset, går I op og skriver dem på en tavle eller flip-over. Når alle har bidraget, forsøger I at finde fællesnævnere i ordene.

Hvis der ikke er tid nok til dette på mødet, kan I evt. lade en mindre arbejdsgruppe komme med et oplæg til hvilke værdier de kan udlede af ordene. Dette oplæg fremlægges så på næste møde.

Værdierne som handlinger

Næste skridt bliver at få sat handlinger på værdierne.

Her kan I bruge alle jeres øvrige arbejdsredskaber fra det personalepolitiske arbejde, for eksempel:

  • personalepolitikken
  • servicemålene
  • arbejdsprogrammet
  • virksomhedsplanen
  • arbejdspladsvurderingen

Prøv at tænke jeres værdier ind i forhold til dagligdagen og de planer og mål I arbejder efter. Kan I få værdierne indarbejdet her, sikrer I det videre arbejde med dem i det daglige.

I kan også vælge at opstille særskilte mål for hvordan I vil fremme de værdier I har fundet frem til.

Læs mere

Værdier som ledelsesværktøj

Fra værdierne på papiret til hverdagen

Skribentinfo

Kommentarer