Sådan skaber du optimisme i sparetider

I en tid med besparelser, afskedigelser, ansættelsesstop og store omorganiseringer kan det være svært at bevare optimismen uden at føle sig som en jubeloptimist. Få råd om, hvordan du som leder sikrer din egen og medarbejdernes lyst, arbejdsglæde og effektivitet – og ikke mindst optimismen.

Skribentinfo

Verdenshistorien har haft mange store, politiske ledere, der har fragtet nationer og alliancer vellykket gennem både krige og økonomiske kriser. Via fuldendt retorik, optimisme og overblik har de skabt mod hos de allieredes kamptropper og befolkninger, selv når det så sortest ud.

Overordnet set kan man tale om, at de har skabt historier med tro og håb for en bedre fremtid. De samme kneb gælder, når man som offentlig leder, på gulvet såvel som i toppen, skal skabe begejstring i sin afdeling eller organisation. Sådan lyder budskabet fra Leif Pjetursson i bogen ’Når ledelse er kommunikation’, som netop er udkommet i en ny og revideret udgave.

Ifølge Leif Pjetursson er de historier, som ledere og medarbejdere fortæller hinanden i modgangstider med andre ord afgørende for, om man ender med et mismodigt arbejdsmiljø eller udvikler historier, der viser vejen til, hvordan I kommer gennem krisen.

Og selv om historiefortælling ikke er et nyt fænomen, har det aldrig passet bedre end til nutidens åbne moderne organisationer, hvor individerne konstant skaber forståelse, mening og udvikling gennem de utallige små og store historier, de fortæller hinanden.

Vi forstår verden gennem vores historier

Og det lyder måske nemmere sagt end gjort. Der er dog ingen vej uden om. For hvis problemerne får lov at fylde for meget, skaber det handlingslammelse hele vejen rundt, og det giver stor fare for en halvdeprimeret, gråmeleret stemning, fordi ingen får gjort det, de havde sat sig for, skriver Leif Pjetursson blandt andet.

Leif Pjetursson giver sine 10 bedste råd om, hvordan du/I skaber en livskraftig organisationshistorie, der går hånd i hånd med, hvordan medarbejderne oplever organisationen og virkeligheden.

10 gode råd:

  1. Skab ro og tryghed om den nuværende arbejdssituation. Sørg for at organiseringen af arbejdet, samarbejdsrelationer og den enkeltes arbejdsindhold er klart definerede og på plads.
  2. Hold fast i den røde tråd. F.eks. ved at visualisere den fremtid, I kan skabe sammen omkring konkrete udfordringer. Det skaber tryghed og målrettethed.
  3. Hold fast i alle de historier, hvor det er gået godt. Det er vigtigt at huske, at selv i krisetider går 75-80 procent af tingene oftest godt.
  4. Lær af jeres succeser. Spørg jer selv, om hvordan I tidligere har løst svære udfordringer med succes, og hvordan I eventuelt kan overføre dele af denne opskrift til andre svære situationer.
  5. Fortæl hinanden nye, fremadrettede historier, som giver håb for fremtiden. Håbets kraft er ufattelig stor. Det har stor betydning for, at vi bibeholder en positiv tankegang i dagligdagen.
  6. Vær opmærksom på historier og småsætninger. Hvis man fortæller sig selv mange mismodige historier, så gælder det om at erstatte dem med nogle mere positive småhistorier. F.eks. ved at se muligheder i stedet for kun problemer. Du har selv et ansvar for, hvilke historier du vælger at fortælle - igen og igen.
  7. Sæt tingene i perspektiv. Se din egen og organisationens situation udefra og oppefra. Gør ikke situationen værre end den er. Her er det en hjælp at se situationen i et større perspektiv i forhold til, hvad der ellers kan hænde mennesker. Brug evt. også skaleringsteknikken: På en skala fra 1-10 hvor slemt ser det så ud, og hvad vi gøre for at bedre situationen?
  8. Adskil problemet fra personen. Tal om problemer som en ”ting” uden for dig selv, så problemet ikke får lov til at fylde ”hele dig”. F.eks. hvad gør det der mismod ved os lige nu ,og er der situationer, hvor vi ikke giver mismodet lov til at fylde det hele?
  9. Bliv ved med at handle. Forfølg de handlinger, som I beslutter jer for at gennemføre. Det giver selvtillid og grundlæggende tro på at man kan løse tingene.
  10. Bekæmp kynisme og ironi, der ofte dukker op, når krisen kradser. Kynisme gør os kolde og selvcentrerede og er gift for tillidsfulde og støttende relationer. Bevar en god stemning ved at være taknemmelig, ydmyg og hjælpsom.

 

Om bogen:
Når ledelse er kommunikation udkom første gang i 2005 på L&R Business, men er nu udkommet i en ny og opdateret udgave. Bogen handler om, hvordan man som leder kan få budskaber, visioner, strategier og værdier ud til og ind i medarbejderne. Bogen giver bl.a. råd om, hvordan man kan integrere medarbejdernes personlige arbejdslivsfortællinger i sin ledelseskommunikation, hvordan man via dialogisk ledelse kan skabe optimal motivation, og hvordan man kan gennemføre forandringer, så forandringen ikke opfattes som en fjende, men som en ven. Kapitlerne er opdaterede, og der er desuden to nye kapitler: Et om intern krisekommunikation og et om anerkendende opsigelser. Hvert af de 11 kapitler indeholder refleksionsøvelser og værktøjer.

Læs mere om bogen her

 

Læs mere

Giv nyt mod til dem der bliver tilbage

10 råd til kommunikation i modvind

Træd ud af offerrollen

 

 

Skribentinfo

Kommentarer