Sådan tackler du en ubeslutsom chef

Chefer der ikke kan beslutte sig, eller som hele tiden ændrer mening, kan være vanskelige at lede under. Men hvordan kan du hjælpe din chef med at træffe beslutninger? Og er det overhovedet din opgave?

Skribentinfo

Det er udfordrende og frustrerende at være leder under en chef, der er ubeslutsom. Det fører ofte til handlingslammelse og ineffektivitet. Både hos dig og hos dine medarbejdere. Artiklen: "How to deal with a chronically indecisive boss" fra Harvard Business Review peger på seks strategier, som du kan bruge, hvis du har en ubeslutsom chef.

1. Find årsagen

Første skridt er at finde frem til, hvad der kan ligge bag din chefs ubeslutsomhed. Et nysgerrigt kig på din chefs arbejde kan give dig spor. Det kan fx være, at hans egen chef har meget fokus på at undgå fejl, eller at han er på vagt på grund af organisationens kultur, som ofte handler om at placere ansvar for fejl.

Når du finder spor, skal du være kritisk, så du ikke fejlfortolker. Måske er din chef ikke ubeslutsom, men forsigtig fordi han skal fungere i et miljø, hvor der er fokus på fejl. Det kan også være noget helt andet, fx at han afventer, at du kommer mere på banen.

Der kan altså være mange årsager til, at din chef har svært ved at træffe beslutninger, og nogle gange kan det ikke at træffe en beslutning, også være forsvarligt – og en rigtig beslutning. Hvis et problem er kompliceret, er det ikke altid en god ting at skynde sig.

2. Opbyg tillid

Hvis du mener, at årsagen til at din chef er ubeslutsom bunder i, at han er usikker, kan du "udlåne" lidt af din sikkerhed ved at være kompetent og troværdig, når du rapporterer til din chef. Hvis hans ubeslutsomhed skyldes, at problemet er kompliceret og svarene uklare, kan du byde ind ved at lytte og diskutere fordele og ulemper ved forskellige handlinger. Stil gode spørgsmål, byd ind med relevante og brugbare informationer, og tilbyd til sidst at give dit perspektiv på sagen.

3. Tag rorpinden

Hvis du har en stærk mening om, hvordan en beslutning skal træffes, men din chef er i analysestadiet og ikke kan beslutte sig, kan du vælge en anden strategi. Her vil det ikke nødvendigvis være en hjælp, hvis du overdynger ham med flere informationer. I stedet kan du hjælpe din chef med at gennemgå informationerne og på den baggrund fortælle, hvad du vil anbefale.

Du kan håbe på, at din chef vil uddelegere opgaven og beslutningen til dig uden at gøre det formelt. Det kan du gøre ved fx at sige: ”Jeg kan undersøge en eller to af mulighederne, og derefter vende tilbage til dig.” Ved at tage rorpinden i den konkrete situation fjerner du beslutningspresset fra din chef. Det er nemmere for ham at vælge mellem dør nr. 1 og dør nr. 2 end at skulle vælge mellem at handle eller ikke at handle.

4. Tal med din chef

Afhængig af hvor modtagelig din chef er for feedback, kan du overveje at have en ærlig snak om, hvordan hans ubeslutsomhed påvirker dig og dit team. Du må ikke være konfronterende eller aggressiv. Signalér at du ved, at hans intentioner er gode, og at I er på samme hold.

Hvis dit forhold til din chef ikke er godt, kan det give bagslag at drøfte hans ubeslutsomhed.

5. Tal med andre

Du kan også fremskynde beslutningsprocessen ved at tale med personer, du har et godt forhold til og som har indflydelse på din chef. Undgå at overdynge dem med dine beklagelser. Du skal i stedet bede om deres gode råd om, hvad du kan gøre i forhold til den konkrete sag. Fx: "Jeg forsøger at finde den bedste måde, vores team kan nå de nye mål på. Har du nogle ideer?" Hvis flere personer er enige om et handlingsforløb, er det yderligere incitament for din chef til at følge anbefalingen.

6. Beskyt dig selv

Udover at en ubeslutsom chef kan påvirke din produktivitet i hverdagen, kan det i yderste konsekvens også skade dit rygte internt i organisationen og din karriere. Hvis du fornemmer, at din chefs adfærd skader dit potentiale, kan du vælge at beskytte dig selv ved at styrke dine relationer andre steder i organisationen.

Følgende råd er værd at huske, hvis du har en ubeslutsom chef.

Det skal du gøre

  • Opbyg tillid ved at være en kompetent sparringspartner for din chef.
  • Tag rorpinden ved at hjælpe din chef med at sortere information og derefter tilbyde din anbefaling.
  • Opsøg kollegaer, og bed om deres råd i forhold til den konkrete sag.

Det skal du ikke gøre

  • Tage din chefs adfærd personligt. Prøv at finde ud af, hvad der ligger bag din chefs ubeslutsomhed.
  • Blive aggressiv eller konfronterende, hvis du beslutter dig for at tale med din chef om hans adfærd.
  • Blive i jobbet for længe, hvis det skader dit omdømme eller karriere.

Læs også

Her er mellemlederens 3 største brølere

Hemmeligheden bag at lede din chef godt

Kan du lede opad?

Bestil eller download publikationen: "Kære chef! Kære ledere"

Skribentinfo

Kommentarer