Tag godt i mod jeres nye medarbejder

Vi husker alle den første dag på vores nye arbejde. Specielt hvis noget ikke var i orden. Derfor er det vigtigt med en god velkomst, som viser, at den nye medarbejder er ventet og velkommen. Her finder du inspiration til, hvordan I bedst får budt jeres nye medarbejder velkommen.

Skribentinfo

Tiden I bruger på at introducere en ny medarbejder til jobbet er en investering, der hurtigt er tjent ind igen. Har I ikke sørget for, at der er et ledigt skrivebord, telefon osv. sender det et signal til den nye medarbejder om at vedkommende er uønsket og til besvær. Med sådan en velkomst er det ikke usandsynligt, at den nye medarbejder efter kort tid begynder at se sig om efter et andet job.

Her er inspiration til, hvordan I forbereder modtagelsen af den nye medarbejder, den første dag, og hvad I skal huske efterfølgende.

Forberedelsen 

 • Introduktionsforløb. Lav et skema over de første dage eller uger, hvor der står hvad der skal ske, hvornår og hvem der skal medvirke. Send det til de involverede i god tid.

 • Introduktionsmappe. Lav en mappe med de nødvendige dokumenter, som medarbejderen skal læse.

 • Gør pladsen klar. Sørg for at der er et skrivebord klar med navneskilt, computer, telefon og andre arbejdsredskaber, adgangskort, nøgler mv.

 • Forbered den nye medarbejder. Send en mail eller ring til den nye og aftal tidspunktet, vedkommende skal møde den første dag mv. Giv også besked om, hvornår dagen slutter.

 

Den første dag

 • Køb blomster. Og stil dem på den nye medarbejders bord.

 • Spis morgenmad sammen. Det er en god ide at samle afdelingen eller teamet til fælles morgenmad den første dag. Det er en god måde at lære hinanden at kende på en uformel måde. Sørg for at den nærmeste chef er til stede den første dag.

 • Hav konkrete opgaver liggende. Man bliver bims af for meget ny viden og information. Det er derfor en god ide at have nogle konkrete opgaver klar, som den nye medarbejder kan kaste sig over.

 • "Mandsopdæk” den nye medarbejder. Udnævn en medarbejder (vært), hvis opgave er at hjælpe den nye medarbejder med de små praktiske spørgsmål, der dukker op. Vedkommende skal også tage den nye kollega med til frokost. Fortæl den nye, hvem der er værten, så vedkommende ikke er i tvivl om, hvem han skal spørge – også om de ’underlige’ spørgsmål.

 • Vis rundt på arbejdspladsen. Den nye medarbejder skal kunne finde rundt på arbejdspladsen. Vis derfor rundt og præsentér de forskellige afdelinger, hvor I henter kaffe, spiser frokost mv.

 • Introduktion. Fortæl kort om arbejdspladsens historie, mål og visioner. Hvordan I arbejder, hvad der er vigtigt for jer, og hvor I er på vej hen. Derudover skal den nye medarbejder kort introduceres til jeres it-systemer, tidsregistrering, kalender, personalepolitikker mv.

Efterfølgende

 • Vær opmærksom. Følg løbende op på om den nye medarbejder har den nødvendige viden og redskaber til at løse opgaverne, og om arbejdsmængden er passende.

 • Søg ny viden. En ny medarbejder betyder ny viden. Bed evt. den nye medarbejder notere de ting, som vedkommende undrer sig over.

 • Opfølgningssamtale. Inden for 3 måneder skal du holde en opfølgningssamtale med medarbejderen. Det er her, det skal besluttes, om medarbejderen skal fastansættes efter endt prøvetid.

Eksempel på introduktionsforløb 

 

Tidspunkt Indhold Person
Fredag d. 9. sep Morgenmad med kontoret og kort præsentationsrunde. Jette sørger for morgenmad
9.00 – 10.00 Gennemgang af introduktionsforløb Vini
10.00– 11.00  Præsentation af organisationen: Ledelsesstruktur, mål, visioner mv. Vini
11.00-12.00 Frokost Hans
12.00 – 12.30 Rundvisning  Signe
13.30-14.30 Præsentation af Intranet, it system mv. Line
14.30-15.00 Konkret opgave Ulla
Mandag d.12. januar     
9.00 – 10.30 Kontormøde Alle på kontoret.
10.30-11.30 Oplæring i Xix-systemet Lone
11.30-12.00 Konkret opgave Lone
12.00-12.30 Frokost  Hans
12.30-14.30 Læs intromappe: Seneste mødereferater mv. Ulla

 … osv.

 

Læs mere  

Opfølgningssamtalen

Få dine medarbejdere til at funkle

Rekruttering - 10 fejl du skal undgå

Skribentinfo

Kommentarer