Artikler om Afskedigelser

Det er aldrig nemt at afskedige en medarbejder, men omstændigheder kan gøre det nødvendigt. Ofte vil der være voldsomme følelser på spil, og det er derfor vigtigt, at du er klædt godt på til at varetage afskedigelsesprocessen. Den skal håndteres professionelt, både af hensyn til medarbejderen og arbejdspladsen.

På Lederweb finder du artikler, der omhandler, hvordan du gennemfører en værdig opsigelse. Du kan bl.a. læse, hvordan du ruster dig selv inden afskedigelsen, om de ti trin, som en fornuftig afskedigelse indebærer, og du kan læse, hvordan du tager dig bedst muligt af de medarbejdere, der er tilbage efter en fyringsrunde. For dem skal du også tage hånd om. Ellers risikerer I at udvikle overlevelsessyge. Du kan også finde tjeklister og lignende, som du kan bruge som inspiration til, hvordan samtalen håndteres bedst.

Alt i alt kan du på Lederweb finde information om alle de ledelsesmæssige aspekter af afskedigelsesprocessen.



Viser 5 / 28
Ingen resultater.
 • Respektfulde afskedigelser

  Når afskedigelser ikke kan undgås, har det stor betydning, hvordan du gennemfører afskedigelsen. Sker det på en professionel og sober måde, kommer medarbejderen hurtigere videre med sit liv.

  Læs mere
 • Sådan gennemfører du en advarselssamtale

  Heldigvis er advarselssamtalen en samtale, ledere sjældent har med medarbejderne. Men det betyder også, at få ledere ved, hvordan de skal gribe samtalen an. Her får du en guide igennem de fem centrale faser i en advarselssamtale.

  Læs mere
 • Sådan fyrer du med værdighed

  En fyring er organisationens ultimative magtanvendelse over for en medarbejder. Men mange års opsving og den bløde skandinaviske ledelsesmodel har gjort, at mange ledere har svært ved at påtage sig og åbent stå ved deres magt. Ledere skal blive bedre til at fyre – ikke kun for medarbejdernes skyld.

  Læs mere
 • Guide til fratrædelsessamtaler

  En medarbejder, der siger op, er en værdifuld kilde til feedback, og det er derfor oplagt at holde en fratrædelsessamtale. Læs her, hvordan du indhenter viden, der gavner dig selv og arbejdspladsen og får taget afsked på en god måde.

  Læs mere
 • Guide til en værdig opsigelse

  Krav om besparelser gør, at mange ledere står med den vanskelige opgave, at de skal afskedige. Både for den afskediges skyld og for de medarbejdere, der bliver tilbage på arbejdspladsen, er det vigtigt, at du gør det professionelt. Få her en guide til, hvordan du planlægger og gennemfører afskedigelser som følge af besparelser.

  Læs mere