5 råd: Sådan fastholder du generation Z

Hvordan kan du med små greb fastholde den unge generation på arbejdspladsen? Og hvorfor er det overhovedet nødvendigt at tilpasse sin ledelsesstil til de unges behov? Bliv skarpere på, hvordan du skal lede dine unge medarbejdere.

Skribentinfo

Det er både tidskrævende og ressourcetungt, når I skal besætte en stilling, og det kan sætte organisationen under pres. I skal investere tid og penge i at onboarde medarbejdere, hvilket er spildte kræfter, hvis medarbejderen hurtigt søger videre. Desværre oplever mange ledere i dag vanskeligheder med at fastholde generation Z medarbejdere.

Undersøgelser peger på, at de unge ofte søger videre, når deres behov ikke opfyldes, eller de føler sig utilstrækkelige. Artiklen sætter fokus på de unges behov og kommer med fem råd, der kan bidrage til at øge fastholdelsen. Rådene kan anvendes på alle aldersgrupper på arbejdsmarkedet, men behovet er størst hos den unge generation.

Læs også: Nye generationer: Hvad er fup og hvad er fakta?

6 behov hos de yngre medarbejdere

En dygtig leder har altid skulle være opmærksom på sine medarbejderes behov og motivation. Det eneste, der har ændret sig er, at den unge generation på arbejdsmarkedet stiller større krav og er mere utålmodige i forhold til at få deres behov mødt. Det, at unge forventer mere af dig som leder, kræver, at du er mere opmærksom på deres løsning af arbejdsopgaver, trivsel og udvikling. Som leder af generation Z medarbejdere bliver du nødt til at investere tid i at indgå i dialog med dine unge medarbejdere og være nysgerrig på deres behov. Læs her om seks behov, som generation Z medarbejderne har:

1. Behovet for udvikling

De unge søger et arbejde, hvor de kan udvikle sig. Det er ikke noget nyt. Forskellen fra tidligere generationer er den hastighed, de forventer, deres udvikling har. Det er væsentligt, at ledere får talt med medarbejderne omkring tempoet, udviklingen kan foregå i. Her kan det ofte være en udfordring at håndtere den unges utålmodighed.

2. Behovet for relation

Med stor selvfølgelighed forventer generation Z medarbejdere at få en relation til deres nærmeste leder, der bærer præg af ligeværdighed og autencitet. Relationen bliver adgangsbilletten til udvikling og trivsel. Et fast holdepunkt i en professionel verden, hvor de skal lære at navigere og begå sig. Som leder bliver du rollemodel og skal mestre balancen mellem en tæt konstruktiv relation og en autoritet.

3. Behovet for fællesskab

Fællesskab har betydning på flere planer. Der er det faglige fællesskab. At være en del af et arbejdsfællesskab er adgangsbilletten til faglig udvikling. Det er med til at udvikle og give medarbejderen en faglig identitet. Det sociale, kollegiale fællesskab giver medarbejderen en oplevelse af at høre til. Når det sociale og faglige fællesskab fungerer, er det med til at øge medarbejdernes tilhørsforhold til organisationen og dermed fastholdelsen.

Læs også: 3 råd: Sådan leder du de digitalt indfødte

4. Behovet for anerkendelse

Behovet for konstant anerkendelse er udpræget. Den anerkendelse, som medarbejderne ønsker, skal både være en blåstempling af deres faglighed, men også af deres person. Det kræver en nuancering i din kommunikation. Når du lykkedes med det, giver du din medarbejder oplevelsen af, at han mestrer sine arbejdsopgaver og er accepteret som et helt menneske. Det bidrager til trivsel og tilfredshed på arbejdspladsen.

5. Behovet for mening

Generation Z er formålsdrevne og har behov for at se en mening med deres indsats. Det er vigtigt, at lederen formår at hjælpe medarbejderen til at se meningen med sine arbejdsopgaver. Det kan være en tidskrævende proces løbende at skulle sparre med medarbejderen, men det er vigtigt. Gennem sparring omkring mening hjælper du den unge medarbejder med at navigere i arbejdsopgaver, prioritere og måske vigtigst af alt, bidrager du til at udvikle deres identitet.

6. Behovet for fleksibilitet

Som leder vil du blive mødt med en forventning om fleksible arbejdsforhold fra generation Z medarbejderen. Det er for mange unge et af de kriterier, som de vælger deres job ud fra. Skrækscenariet for mange unge er et arbejde fra kl. 8-16. Dog udviser de den samme fleksibilitet tilbage til dig, og er villige til at hoppe på arbejdscomputeren hjemmefra, hvis en opgave kræver øjeblikkelig løsning.

Læs også: Millennials kommer – og det forventer de

Fem tips til dig med generation Z medarbejderen:

1. Skab en stærk, autentisk og tæt relation til dine unge medarbejdere. Vær nysgerrig på dem og deres værdier.

2. Med udgangspunkt i den unges værdier kan du hjælpe din medarbejder til at se mening og mål i deres arbejde.

3. Opbyg strukturer, der sikrer, at du har en tæt kommunikation og dialog med din medarbejder. Lav gerne frekvente sparringsmøder.

4. Brug løbende dialog og forventningsafstemninger til at vise dine unge medarbejdere, hvor de skaber værdi. Anerkend, når de mestrer opgaver. Giv konstruktiv feedback, når du oplever udviklingsområder.

5. Sæt retningen og definer tydelige rammer, men giv samtidig også plads til, at den unge kan bidrage med egne ideer.

Skribentinfo

Kommentarer