Grib ideerne omkring dig

Fra Livtag med ledelse - 7 år senere: Om Susanne Marquartsen, Leder, Børnehaven & Vuggestuen Elvergården, Rødovre Kommune.

Skribentinfo

Susanne Marquartsen

Lederen er en katalysator for alle de gode idéer og al den inspiration, som kan opstå rundt omkring hende. Derfor er det vigtigt at sørge for, at der er særdeles højt til loftet, og at der er vilje til at sikre den frie og åbne dialog på arbejdspladsen.

Susanne Marquartsens har derfor altid følt, at det var det bærende fundament i hendes ledelsesstil: At sikre det rum, hvor al inspirationen fik plads til at komme ud – og blive hørt.

Hun er overbevist om, at vejen til den bedste udvikling af arbejdspladsen kun er tilgængelig, hvis man sikrer medarbejderne den bedst tænkelige platform til at komme med input. Susanne Marquartsen ved samtidig også, at det er hendes ansvar at bruge de mange input og at følge dem op med initiativer.

Susanne Marquartsen tænker derfor også som en rigtig vidensdeler og netværker. Inspirationen skal komme udefra, og hun mener grundlæggende, at det er vigtigt at samle de gode ideer op, når man møder dem – for efterfølgende at gøre dem til sine egne.

 • Susanne Marquartsen er uddannet pædagog
 • Hun startede sin ledelseskarriere i en vuggestue i Greve Kommune. 
 • Susanne har taget en et-årig diplom-uddannelse i ledelse. 
 • Hun har specialiceret sig i forandringsledelse, fusionsledelse og den lærende organisation. 
 • For halvandet år siden sagde Susanne ja til at være leder for to institutioner i Rødovre Kommune.


Susanne Marquartsen har gjort sig følgende tanker om de erfaringer, som hun har fået opsamlet gennem sine år som leder:

 1. Uddannelse er vigtig. Og i den forbindelse er det vigtigt, at få adgang til netværk og supervisionsgrupper, hvor erfaringer kan deles.
 2. Det giver også en kæmpe ballast at blive udfordret på teorierne og den almindelige vanetænkning. Andres erfaringer – både teoretikere og praktikere – kan således være med til at inspirere. Derefter kan man tage de bedste ideer, og gøre dem til sine egne.
 3. Som leder skal man sætte sig selv i spil. Hele ens lederskab skal være i spil, så alt bliver lagt frem. Det er med til at fremme den åbne dialog, forståelsen og udveksling af ideer. Der må ikke være skjulte dagsordner.
 4. Passionerne skal frem i lyset. Personalet skal kunne se, hvad man brænder for som leder.
 5. Man skal hele tiden huske, hvorfor man er der. Kerneydelsen er det vigtigste: Kunderne i butikken og fagligheden, der efterspørges. Der skal være i centrum for ledelse – og ikke lederen som person.
 6. Lad være med at tro, at du kan det hele som leder. Koncentrer dig om det, der er sjovt, og det du er god til – og få hjælp til alt det andet. For hjælpen er der altid, hvis man bare leder og spørger.
Afspil Hør Susanne Marquartsen fortælle om finde sin personlige ledelsesstil.

Skribentinfo

Kommentarer