5 kendetegn: Sådan leder du digital innovation

Mangler du inspiration til, hvordan du kan styrke den digitale innovation i hverdagen? Så er der hjælp at hente i ny publikation fra Væksthus for Ledelse, hvor du kan læse om gode erfaringer med digital innovation og få fem greb, der styrker digitale forbedringer.

Skribentinfo

Du skal skabe en arbejdsplads, der udnytter de nye digitale muligheder, så I løser jeres kerneopgave bedst muligt. Men hvad gør du for, at medarbejderne har lyst til og mulighed for at bidrage til den digitale udvikling? Og i hvor høj grad hjælper du dem med at modne og kvalificere deres idéer til digitale forbedringer? Det er et par af de spørgsmål, Væksthus for Ledelse finder svar på i den nye publikation ”Ledelse af digital innovation – erfaringer fra fem frontløbere”. Bestil eller download publikationen her.

Publikationen beskriver også erfaringer fra fem udvalgte arbejdspladser, som hver især har haft succes med digital innovation i hverdagen. Med afsæt i fem cases, der viser, hvordan digital innovation kan praktiseres med stor succes og værdi for arbejdspladsen, præsenterer publikationen fem greb, du kan kan bruge til at styrke digital innovation:

1. Lederne fokuserer på digital innovations betydning for kerneopgaven

Lederne er stærkt optaget af om den digitale teknologi understøtter og udvikler arbejdspladsens kerneopgave. Fx om den styrker fagligheden, giver borgerne et bedre tilbud eller letter hverdagens rutiner. Lederne understreger, at teknologien skal vejes på netop denne vægt: Gavner den kerneopgaven – forstået som arbejdspladsens fælles formål? Ellers er der risiko for, at digitaliseringen går hen og bliver sit eget formål. Enten fordi den opleves som en forventning, der bliver presset ned over arbejdspladsen oppefra. Eller fordi fascinationen af det nye og smarte let kommer til at overtrumfe lederes og ildsjæles kritiske sans og sunde skepsis.

Læs ogsåMedarbejderne er stærkt undervurderede i innovation

2. Lederne opmuntrer medarbejdernes idéudvikling

Fælles for lederne er en høj bevidsthed om, at da medarbejderne er tættest på opgaveløsningen, er det ofte dem, der kan komme med de bedste idéer til at løse hverdagens opgaver smartere. De lægger derfor vægt på, at digital innovation er medarbejderdreven og giver plads til, at idéerne kan komme fra dem, der kender hverdagens virkelighed og behov. De viser ægte nysgerrighed, anerkender idéer i den tidlige fase, og hjælper med at kvalificere gode forslag.

3. Lederne skaber kultur og rammer for digital innovation

At være åben for medarbejdernes idéer er en vigtig forudsætning for at skabe et innovativt digitalt miljø, men der skal ifølge lederne mere til. Det er ikke nok bare at være lydhør og se, hvad der kommer, for så sker der ifølge flere ledere ofte ingenting. Lederne fremmer derfor en eksperimenterende tilgang til teknologi, hvor alt ikke handler om sikker drift, og hvor der er plads til at prøve sig frem og tage fejl. De sætter en vis struktur på idéudviklingen og skaber tydelige rammer om processen fra idé til implementering.

Læs ogsåDerfor skal du stille nysgerrige spørgsmål

4. Lederne fremmer et innovativt mindset og digitale kompetencer

Lederne forventer, at alle medarbejdere har en nysgerrig tilgang til digital innovation og et vist niveau af teknologisk kompetence. De gør sig umage med at styrke både mindset og kompetencer hos ”den digitale bagtrop” – og opmuntrer frontløberne til at dele deres viden, opsøge ny inspiration og prøve ting af.

5. Lederne er også gode forandringsledere

Lederne sørger for i et digitaliseringsforløb at kommunikere mening, inddrage alle, lytte til bekymringer, involvere relevante interessenter, lede opad og tilrettelægge en god implementeringsproces, så digitale projekter kommer godt i mål, og nye arbejdsgange erstatter gamle.

Læs også5 ting succesfulde ledere gør for at lykkes med forandringer

De 5 cases

Publikationen beskriver også de fem arbejdspladsers erfaringer med udgangspunkt i ét eksempel på digital innovation, de har arbejdet med. Hver arbejdsplads´ erfaringer opsummeres i tre gode råd.

Paddehatten i Vejle: En legende tilgang til digitale medier

Den integrerede institution Paddehatten i Vejle Kommune bruger digital teknologi, især iPads, kreativt i hverdagen. Leder og souschef har arbejdet målrettet med at fremme en legende, eksperimenterende tilgang til teknologiens muligheder og fokuseret på, hvordan den kan understøtte børns leg og læring.

Tre gode råd:

 • Sørg for, at digitaliseringen giver mening
 • Få medarbejdernes idéer frem
 • Vær vedholdende

Læs ogsåSådan får du succes med at styre og lede innovationsprojekter

Autismecenter Storstrøm: Alle skal være nysgerrige på det digitale

Autismecenter Storstrøm bruger en bred vifte af velfærdsteknologi som en integreret del af hverdagen. Der er stort ledelsesfokus på de digitale muligheder og på at udfordre både de teknologibegejstrede og de lidt mere tøvende medarbejdere.

Tre gode råd:

 • Få dybe erfaringer med den digitale teknologi
 • Tag den digitale innovation alvorligt
 • Sats på kompetenceudvikling på alle niveauer

Borgerservice i Ballerup Kommune: Fuld fart mod en ukendt fremtid

Borgerservice i Ballerup Kommune har med stor succes digitaliseret en række rutineopgaver, fx i forhold til kørekort. Det har været en særlig ledelsesopgave at få medarbejderne til at effektivisere deres egne opgaver – uden at kunne pege på, præcis hvad de skal lave i fremtiden.

Tre gode råd:

 • Vær tydelig og ærlig om digitaliseringens formål og gevinster
 • Gå i tæt og tidlig dialog med den enkelte
 • Beskyt frontløberne

Læs ogsåOle Fogh Kirkeby: Lyt intenst til informationsrevolutionen

Præhospitalt Center, Region Sjælland: De gode idéer kommer fra medarbejderne

Digital innovation kræver ledere, der lytter og medarbejdere, der selv tager ansvar for deres gode idéer. Det er erfaringen hos ambulancetjenesten i Region Sjælland, der blandt andet har digitaliseret sin kørselsvejledning og derigennem reduceret stress og sparet 7.000 årlige interne opkald.

Tre gode råd:

 • Vær åben for medarbejdernes idéer
 • Beskriv og vurdér idéerne grundigt
 • Hav det lange lys på

Afdelingen for Lys- og Trafikledelse i Aarhus Kommune: Nysgerrighed er den vigtigste kompetence

Udviklingen af smarte transportsystemer kræver masser af teknologi og digital kreativitet. At insistere på et innovativt mindset, stimulere specialisterne og få dem til at arbejde sammen på tværs er nogle af de vigtigste ledelsesudfordringer i afdelingen for Lys- og Trafikledelse i Aarhus Kommune.

Tre gode råd:

 • Vær ærlig om usikkerhed og risiko
 • Tænk i netværk på tværs
 • Vurdér teknologiens værdi kritisk

Bestil eller download publikationen gratis her:

”Ledelse af digital innovation – erfaringer fra fem frontløbere”.

Projektet er gennemført i samarbejde med COI, Center for Offentlig Innovation. Centeret er etableret af parterne på det offentlige arbejdsmarked og understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation.

Skribentinfo

Kommentarer