Sådan gør du dig fortjent til tillid

Tillid er noget du skal gøre dig fortjent til. Ledere, der er dygtige til at skabe tillid ser ofte, at tilliden smitter af på medarbejdernes arbejdsglæde, produktivitet og loyalitet. Læs her, om seks veje til at skabe en tillidsfuld arbejdskultur.

Skribentinfo

Du kan ikke betale eller købe den, og det tager tid, før den er der. Men når du først har den, skal du passe godt på den. Det handler om den afgørende men til tider skrøbelige tillid. 

Tillid er afgørende for din relationen til dine medarbejdere. Medarbejdere, som oplever at blive mødt med tillid er mere engagerede, de øger kvaliteten i opgaveløsningen og er mere robuste i pressede perioder. Tillid smører beslutningsprocesserne og skaber råderum til, at faglighederne kan slå sig løs.

Ashira Prossack fremhæver i en artikel på Forbes.com seks råd, som du med fordel kan følge for at opbygge en øget tillid i relationen til dine medarbejdere.

1. Vær til rådighed

Når du er synlig og til stede, føler dine medarbejdere sig mere sikre på dig. Det giver grobund for tryghed, og tryghed avler tillid. Det kan være en god idé aktivt at sætte tid af, hvor døren til dit kontor er åbent, og hvor medarbejderne er velkomne med alt, hvad de har på hjerte.

Ligesom du skal byde medarbejderne velkomne hos dig, så skal du også sætte tid af til at gå rundt blandt medarbejderne. Sådan fornemmer du stemningen på arbejdspladsen. Spørg ind til, hvad der rører sig, og hvad status er på aktuelle projekter. Gør det så ofte, som det er muligt for dig.

Desuden kan det også styrke oplevelsen af tilgængelighed, at medarbejderne ved, hvor du er, og hvad du bruger din tid på, og hvornår der er mulighed for at møde dig næste gang. Det giver dem oplevelsen af at arbejde sammen med en nærværende leder.
Blandt de udbredte metoder til at sikre dette er:

 • At have en synlig kalender.
 • At orientere løbende om, hvad man som leder er optaget af. Det kan være via nyhedsmails eller fællesmøder.
 • At have en fast og kendt mødestruktur – eventuelt kombineret med en fast plan for, hvornår man er til stede.
 • At have en klar aftale om, at medarbejderne kontakter dig, hvis de finder, at der er behov for at mødes.

Læs også: Nærværende ledelse på afstand

Gode råd til nærværende ledelse

 • Arbejd bevidst med at opbygge, opretholde og understøtte den gensidige tillid i relationen med medarbejderne.
 • Vind tillid ved selv at udvise tillid, holde aftaler, være fair og bakke medarbejderne op. 
 • Sørg for, at medarbejderne kan kontakte dig og få en hurtig tilbagemelding, når de har brug for afklaring af spørgsmål eller behov for sparring.
 • Lad medarbejderne vide, hvor du er, hvad du bruger din tid på, og hvornår de kan møde dig næste gang.


2. Lær din medarbejder at kende

Insisterer du på at lære dine medarbejdere at kende, og viser du en oprigtig interesse for dem og deres trivsel? Som leder skal du sætte dig ind i, hvad dine relationer på arbejdspladsen kræver af dig, og hvilken type leder, du skal være overfor den enkelte. Vær venlig og interesseret i dem på et personligt plan også. 

Den relationelle forståelse er en evne, man kan lære og træne. Det er forskelligt, hvad medarbejderne har brug for fra deres leder, men dygtige ledere gør to ting: 

 1. De forstår deres relationer.
 2. De dyrker og styrker deres relationer. 

Du skal spore dig ind på, hvem dine medarbejdere er, og hvad der motiverer dem for at kunne skabe den bedste dialog med den enkelte. Det skal du uanset, om det handler om dagligdagens udfordringer, om store og små konflikter, uddelegeringen af opgaver eller den løbende forventningsafstemning i forhold til aftaler, deadlines osv.

Lær også dine medarbejdere at kende ved at hjælpe dem. Her kan du både lære noget om, hvad du kan gøre bedre, og hvornår medarbejderne føler sig hørt og anerkendt af dig. Det skaber tillid. Nogle vil sandsynligvis efterspørge mere hjælp end andre. Men formår du at lede dine medarbejdere efter deres behov, føler de sig set og værdsat, hvilket skaber en tillidsfuld relation. Du får, hvad du giver. Så vis sårbarhed og inddrag dine medarbejdere.

Læs også: Sådan udvikler du din relationelle forståelse

3. Giv feedback

Alt for ofte giver ledere først feedback, når et problem opstår, hvor det i stedet burde gives løbende. Feedback skal ikke kun bruges i forbindelse med problematiske eller udfordrende opgaver, men som et redskab til løbende at fremhæve medarbejderes styrker såvel som forbedre deres svagheder. Der er mange måder, du kan give feedback på.

Du kan gøre det helt uformelt, mens du er på farten, hvor du lige tjekker ind hos dine medarbejdere og giver en umiddelbar feedback på det, de sidder med eller roser en god beslutning, der blev taget dagen forinden. Det kan også være, at du løbende planlægger én til én møder med dine medarbejdere, hvor du giver en mere grundig feedback til den enkelte. Nøglen er et sted imellem. Det gælder om både at give dag-til-dag feedback, som er mere uformel, samt med jævne mellemrum at dedikere tid til feedbacksamtaler.

Ti råd om, hvordan du giver god feedback:

 1. Vær godt forberedt før feedback-mødet
 2. Være rettidig
 3. Forbered medarbejderen
 4. Sørg for klar og direkte tale under mødet
 5. Vær specifik
 6. Lyt
 7. Sæt mål i samarbejde med medarbejderen
 8. Vær åben
 9. Dokumentér mødets indhold
 10. Følg op

Læs mere her: 10 feedback regler


Læs også: 
Smørrebrød eller palæo server din feedback med omhu

4. Lad medarbejderne begå fejl

Fejl kan være et vigtigt læringsværktøj. Derfor er det vigtigt, at du lader dine medarbejdere vide, at de ikke bliver straffet for at begå en fejl. Medarbejdere, der ikke er bange for at begå fejl, har større tilbøjelighed til at arbejde kreativt for at finde en løsning, og prøver ofte flere mulige løsninger af. De stræber efter at løse et problem i stedet for at give op.

Du skal dog være opmærksom, hvis dine medarbejdere begår samme fejl flere gange. Her kan du blive du nødt til at handle for at finde ud af, hvad der ligger til grund for, at de gentager samme fejl. Det kan være helt ubevidst eller mangel på information. Indled derfor en konstruktiv samtale. 

Læs også: 3 faser: Sådan håndterer du den vanskelige samtale

5. Undgå mikrostyring

Ingen trives med mikrostyring. Det er den hurtigste måde at miste dine medarbejderes tillid på. Ved at forsøge at kontrollere og styre selv de mindste ting, fortæller du indirekte dine medarbejdere, at du ikke har tillid til, at de selv kan udføre deres opgaver ordentligt. For at opbygge tillid hos dine medarbejdere, må du give dem friheden til at arbejde og løse deres opgaver selv. Du skal kun træde til, når det er absolut nødvendigt.

6 tegn på at du er en kontrolfreak

 1. Du er aldrig tilfreds med den opgave, eller arbejdsindsats, der bliver leveret.

 2. Du føler dig ofte frustreret, fordi du ville have håndteret opgaven anderledes.

 3. Du fokuserer kun på detaljer og finder stolthed og/eller smerte ved at lave rettelser.

 4. Du vil konstant vide, hvor alle i dit team befinder sig og præcis, hvad de arbejder med.

 5. Du spørger konstant efter opdateringer på opgaverne.

 6. Du foretrækker at være CC på alle mails.

Læs mere her: 6 tegn på at du er en kontrolfreak


Læs også:
Bland det rette mix af tillid og kontrol

6. Tilskynd autonomi

Du skal opfordre dine medarbejdere til at tage ejerskab. Ved at bemyndige medarbejderne til at træffe egne beslutninger og have tillid til, at de kommer i mål på egen hånd, opnår du større tillid til dem. Autonomi giver dem mulighed for at præstere på eget initiativ, og det avler høj motivation og arbejdsglæde. Ved at praktisere frihed under ansvar, skaber du en kultur af tillid.

 

Artiklen er frit oversat og redigeret fra forbes.com: How Great Leaders Establish Trust

Skribentinfo

Kommentarer