Sådan stresser du medarbejderne

Glemmer du at rose dine medarbejdere eller har du svært ved at uddelegere? Så er du måske kilden til stress hos dine medarbejdere. Læs her, hvad du i hvert tilfælde ikke skal gøre, hvis du vil undgå stressede medarbejdere.

Skribentinfo

Det er ikke længere nok at du er en faglig dygtig leder. Personaleledelse, dine sociale kompetencer og din situationsfornemmelse spiller også en vigtig rolle. Når det svigter kan du være den direkte årsag til, at dine medarbejdere bliver stressede.

Her er de største fejl du som leder kan begå, hvis du vil undgå stressede medarbejdere:

 • Du har svært ved at uddelegere
 • Du blander dig i unødvendige detaljer
 • Du er konfliktsky og usynlig 
 • Du roser og anerkender ikke når medarbejderne har ydet en stor arbejdsindsats
 • Du har uklare holdninger og forventninger til medarbejdernes arbejde
 • Du udsætter medarbejderne for modsætningsfyldte eller direkte uforenelige arbejdskrav
 • Du er uklar i din kompetence- og ansvarsfordeling – hvem har ansvaret for hvad?
 • Du informerer først i sidste øjeblik om beslutninger, der er truffet for længst
 • Du er inkonsekvent i din ledelsesstil overfor medarbejderne
 • Du tager ikke ansvar for noget som helst
 • Du er dårlig til at opfange og erkende medarbejdernes utilfredshedssignaler
 • Du tager ikke medarbejdernes udtryk for utilfredshed alvorligt
 • Du vil ikke erkende, at der er et dårligt psykisk arbejdsmiljø, selvom det skriger til himlen
 • Du er stærk illoyal overfor dine medarbejdere for i stedet at behage din egen chef.

De 14 bullets er baseret på de mest almindelige klager fra medarbejderne, der mener at lederen er den vigtigste årsag til stress.

Kilde: Politikens bog om stress

Læs mere:

Ledelse uden grænser

Syv trin til bedre uddelegering

Få styr på din egen stress

Skribentinfo

Kommentarer