5 principper for arbejdet med kerneopgaven

Kerneopgaven er et perspektiv på opgaveløsningen, som ledere og medarbejdere kan arbejde ud fra på mange forskellige måder. Uanset hvilken metode eller tilgang I vælger, bør I følge fem enkle principper for arbejdet med kerneopgaven. De sammenfatter – gode og dårlige – erfaringer med kerneopgaven fra en lang række offentlige arbejdspladser.

Skribentinfo

Kerneopgaven er kort fortalt en enheds grundlæggende opgave med at skabe langsigtede effekter i form af værdi for den enkelte borger og/eller for samfundet.

Men hvordan sætter du som leder bedst fokus på kerneopgaven? Det har Fremfærd forsøgt at give sit bud på sammen med en række forskere i publikationen ”Kerneopgaven i hverdagen”.

Hovedbudskabet er, at kerneopgaven er et perspektiv på opgaveløsningen. Værdien af begrebet er først og fremmest at gøre dette perspektiv aktivt i hverdagen gennem vedvarende dialog, fælles refleksion – og de nødvendige konflikter. At formulere kerneopgaven i én enkelt sætning, alle kan blive enige om, er ikke endemålet, men et middel til at få gang i dialogen om meningen med den fælles indsats.

Få her de fem principper for arbejdet med kerneopgaven.

1. Aldrig uden ledelsen

At sætte kerneopgaven på dagsordenen er et strategisk initiativ. For hvad kan være mere strategisk end at afklare formål, effekt og samarbejde med henblik på at fokusere arbejdspladsens udvikling? Derfor er I nødt til at have den relevante ledelse for bordenden af den type afklarings- og forandringsprocesser. Det vil i nogle tilfælde også omfatte den politiske ledelse. Opfølgende aktiviteter kan eventuelt foregå mere decentralt, men det samlende perspektiv skal være forankret på ledelsesniveau.

2. Kulturen ændres

At arbejde med kerneopgaven er at udvikle arbejdspladsens kultur – dvs. opfattelser af, hvad der er vigtigt, og hvordan I samarbejder om dét. Sådan et perspektiv kan du som leder ikke bare “implementere” eller bruge som et instrument til hurtigt at forandre en organisation. Det er noget, I alle gennem dialog og praksis gradvis kan massere ind i hverdagen.

3. Værdien ligger i dialogen

Det er godt at få afklaret og formuleret sin kerneopgave kort og skarpt, så alle kender og kan forholde sig til en fælles formulering. Men ofte er det dialogen og processen, der går forud, som virkelig rykker organisationen. Det er her, du sammen med resten af ledelsen og medarbejderne får reflekteret over kerneopgaven – herunder vendt de uklarheder og dilemmaer, der let kan gemme sig i en flot formulering.

4. Vær konkret

Kerneopgaven kan formuleres mere eller mindre hverdagsnært. Det er både vigtigt at have et højere fælles formål at spejle sig i og en lokal konkretisering af, hvad det betyder på den enkelte arbejdsplads. Alt for abstrakte formuleringer, der spænder over meget forskellige arbejdsfelter, kan have svært ved at fænge og motivere hos både ledere og medarbejdere i den daglige opgaveløsning. Ofte er netop erfaringer fra hverdagen det bedste råstof i dialogen om kerneopgaven.

5. Kerneopgaven er dynamisk

Hvis I på arbejdspladsen beslutter jer for at arbejde med kerneopgaven, sætter du sikkert processer og projekter i gang, der skal føre frem til bestemte resultater inden for en bestemt periode. Det kan være en fornuftig fremgangsmåde, blot du ikke glemmer, at kerneopgaven er levende og dynamisk. Den kan hverken lægges fast én gang for alle eller oversættes på en garanteret langtidsholdbar måde. Dertil forandrer virkelighedens vilkår og muligheder sig for hurtigt. Man er nødt til at fastholde sit kerneopgaveperspektiv og løbende overveje, hvornår det er relevant at sætte aktivt i spil igen.

Læs mere:

Sådan skaber du klarhed om kerneopgaven

Med kerneopgaven som ledestjerne

Sådan leder du efter kerneopgaven

Trivselsmålinger fjerner fokus fra kerneopgaven

Skribentinfo

Kommentarer