Byt job med en kollega og styrk samarbejdet

Tre centerledere i Vejle Kommune byttede job i et par måneder for at fremme samarbejdet på tværs af deres centre. Læs her, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil lave samme øvelse.

Skribentinfo

Hvordan vil du have det med at overlade din chefstol til en kollega? Det spørgsmål stillede tre centerledere i Vejle Kommune hinanden for et par måneder siden. Svaret var ”fint”, og derfor de byttede job i to måneder. Det har både givet dem nye øjne på eget lederjob og gode sparringspartnere.

Baggrunden for jobbyttet var, at centerlederne var midt i et stort innovationsprojekt, ”Mester I Eget Liv”, hvor de skulle udvikle nye tiltag. De besluttede derfor at bytte stole, så der kom friske øjne på deres egne organisationer. 

De tre centerledere byttede plads i forbindelse med Vejle Kommunes projekt ’Mester i eget liv’, der skal hjælpe borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til at få et liv på egne præmisser og med mere selvbestemmelse.Projektet er en del Fremfærd – Særlige behov.

 

Tre centre – én opgave

Selv om det ikke var uden bange anelser, at de tre centerledere afleverede nøglerne til deres kollega, er de ikke i tvivl om, at øvelsen har givet pote.

”Man overvejer selvfølgelig, hvilke skeletter der vil vælte ud af skabet, når éns kollega sætter sig i stolen. Og om man kan slå til i det center, man kommer ind i. Men det handler jo ikke om at finde hinandens fejl, men om at berige hinanden,” siger centerleder for Center Vejle Jesper Wiese.

Alle tre ledere har efter jobbyttet fået et tydeligere billede af, at de skal løse en fælles opgave, selv om det er tre forskellige centre. Fokus er derfor flyttet. Hvor det før mest var på at være et center, er det nu mere på at løse den fælles opgave.

”Det er ikke vigtigt for os, hvor opgaven bliver løst. Vi har fået et større helhedsbillede af borgerens liv,” siger Jesper Wiese.

Øvelsen har samtidig bragt de tre centerledere tættere på hinanden. 
”Vi kender hinanden og hinandens job på en anden måde nu, så sparringen er blevet bedre”, siger centerleder Hanne Wisler Munk, Bredballe Bofællesskab.

Gå all-in

Ifølge Hanne Wisler Munk er en af grundene til, at jobrotationen blev en succes, at de tre centerledere havde lavet nogle klare spilleregler på forhånd. De fik bl.a. lavet deres ansættelsesbrev om, så de havde det fulde ansvar i de nye centre.

”Vi gik all-in, men hvis der var en personalesag – fx et langvarigt sygdomsforløb – så skulle vedkommende selvfølgelig ikke nødvendigvis have en ny leder i de to måneder, vi byttede,” forklarer Hanne Wisler Munk.

De tre centerledere var blevet klædt godt på til øvelsen med at bytte job blandt andet ved at arbejde med kollegial sparring og feedback.

En ny start

Selv om centerlederne i princippet havde den fulde ledelsesret i de respektive centre, er det begrænset, hvad de har ændret. Men det var heller ikke formålet.

De kom ikke på besøg hos hinanden for at forandre det center, de kom ind i, men for at give hinanden mulighed for at forandre noget, når de kom tilbage til deres egne centre. Der er nemlig mange ting, man lægger mærke til i løbet af de første dage i et lederjob, som man aldrig får gjort noget ved. Jobbyttet er en mulighed for at få en ny start i sit gamle lederjob.

”At have byttet job i to måneder gav mig også en opmærksomhed på mit eget lederskab. Der er nogle ting, hvor jeg tænker, det skal jeg gøre mere af, eller det skal jeg holde op med”, siger centerleder Marianne Maasbøl, Center for Beskyttet Beskæftigelse i Vejle Kommune. 

Holder fast i fredagsmøder

Under forsøget har de tre centerledere mødtes hver fredag for at tale om udfordringer og give hinanden sparring. Den tradition vil de så vidt muligt holde fast i, selv om det kan være svært at få deres kalendere til at passe sammen.

”Vi har bl.a. aftalt at fortsætte med at mødes hver fredag. I forbindelse med projektet ’Mester i eget liv’ har vi en del opgaver, vi skal lave sammen. Det hjælper med at holde fast i samarbejdet, at vi har noget konkret at samarbejde om”, siger Marianne Maasbøl.

Råd til dig der vil bytte job

Hvis du overvejer at lave samme øvelse som de tre centerledere fra Vejle Kommune, har de følgende seks råd til jer. 

  • Lav en fælles kontrakt, hvor I aftaler, hvordan I udveksler indsigter, hvordan I hjælper hinanden, og hvor meget I må ændre, mens I roterer.
  • Afstem forventninger med dine medarbejderre, lederkolleger og jeres chefer. 
  • Lav et ordentligt forarbejde. Det betød for eksempel meget for de tre centerledere, at de havde haft et forløb før jobrotationen, hvor de lærte hinanden at kende. 
  • Overtag opgaven fuldt ud. Det må ikke være et halvt job. 
  • Der skal være et klart formål. Centerlederne skulle for eksempel levere et produkt i form af nogle prototyper til projektet ’Mester i eget liv’. 
  • Gå all-in. Overdrag det økonomiske ansvar, m.v.

De største overraskelser:

  • ”Det har været svært at få tid til at observere og være så meget til stede, som jeg egentlig gerne ville.”
  • ”Det er er svært at leve op til nogle forventninger til ledelsen, som man ikke er vant til.
  • ”Der er rigtig meget, som er det samme i centrene.”
  • ”Samarbejdet mellem de tre centre er blevet styrket meget af rotationen.”

Læs mere:  

Bliv en bedre leder gennem sparring

Topchefernes 5 bedste ledelsesværktøjer

En gang leder, altid leder?

Skribentinfo

Kommentarer