Artikler om NPM

New Public Management (NPM) er en betegnelse for fokus på resultatorienteret ledelse og markedsstyring i den offentlige servicelevering. NPM som begreb blev lanceret af den britiske politolog, Christopher Hood, i en nu berømt artikel fra 1991 i tidsskriftet Public Administration. Hood baserede sin artikel på de observationer han havde gjort af reformer i den offentlige sektor i Storbritannien, Australien og New Zealand i løbet af 1980’erne.

Baggrunden for reformerne var den økonomiske krise i 1970’erne, hvor budgetterne i den offentlige sektor voksede og voksede. Der var derfor behov for at begrænse væksten og i stedet fokusere på omstilling og nytænkning indenfor givne økonomiske rammer. Tanken var, at markedsstyring og konkurrence ville anspore lederne i det offentlige til mere effektivitet.

Der har været meget kritik af NPM. Mange har oplevet eksempler på bureaukrati, der har taget overhånd på skoler, hospitaler og kommunalforvaltninger. Hvor dokumentation, konkurrence, incitamenter, overvågning og lignende systemer er gået fra at gøre arbejdet mere gennemsigtigt og effektivt til det stik modsatte. På Lederweb kan du læse mere om NPM, og hvad udfordringerne med det består i. • NPM
Viser 5 / 12
Ingen resultater.
 • NPM eller/og NPG - Hvad kan de bruges til?

  I dag står vi i en økonomisk krise igen. New Public Management og New Public Governance har derfor på sin vis hver noget at bidrage med i den aktuelle styringssituation, selv om troen på markedsmekanismerne i NPM som det eneste saliggørende er ved at være aftagende.

  Læs mere
 • Forsker udpeger fem barrierer for tillidsbaseret ledelse

  Tillidsbaseret ledelse. Mange vil det, men få gør det. En ny ph.d. kortlægger de typiske forhindringer, når man går fra traditionel styring til tillidsbaseret ledelse. Læs om, hvad du kan gøre for at nedbryde barriererne for tillidsbaseret ledelse.

  Læs mere
 • Du skal mestre de klassiske dyder og samtidig have to nye områder i spil. Foto: Pixabay.com

  Ny syntese: 4 ting der skaber velfærd

  Hvordan skaber du øget velfærd eller større værdi, selvom budgettet er stramt, kompleksiteten er høj, og der er forandrede forventninger fra borgere og politikere? Ifølge ”Den nye syntese” skal du både mestre de klassiske dyder og samtidig have to nye områder i spil. Læs mere om de fire fokusområder her.

  Læs mere
 • Offentlig ledelse er i et vadested

  Professor Jacob Torfing giver her sit bud på den største udfordring for offentlige ledere de kommende år: Innovation og overgangen fra New Public Management til New Public Governance. En ledelsesudfordring, som er uløseligt forbundet med det igangværende paradigmeskift i den offentlige sektor.

  Læs mere
 • Drop NPM og få mere tid til kerneopgaven

  Mange offentlige ledere føler sig i dag fanget i et bureaukrati af målstyring, kontrol og dokumentation. Det skyldes de seneste 20 år med New Public Management ifølge professor i organisationsteori Ralph D. Stacey. Lederweb har interviewet ham om, hvad ledere selv kan gøre for at håndtere dokumentationspresset.

  Læs mere