Artikler om NPM

New Public Management (NPM) er en betegnelse for fokus på resultatorienteret ledelse og markedsstyring i den offentlige servicelevering. NPM som begreb blev lanceret af den britiske politolog, Christopher Hood, i en nu berømt artikel fra 1991 i tidsskriftet Public Administration. Hood baserede sin artikel på de observationer han havde gjort af reformer i den offentlige sektor i Storbritannien, Australien og New Zealand i løbet af 1980’erne.

Baggrunden for reformerne var den økonomiske krise i 1970’erne, hvor budgetterne i den offentlige sektor voksede og voksede. Der var derfor behov for at begrænse væksten og i stedet fokusere på omstilling og nytænkning indenfor givne økonomiske rammer. Tanken var, at markedsstyring og konkurrence ville anspore lederne i det offentlige til mere effektivitet.

Der har været meget kritik af NPM. Mange har oplevet eksempler på bureaukrati, der har taget overhånd på skoler, hospitaler og kommunalforvaltninger. Hvor dokumentation, konkurrence, incitamenter, overvågning og lignende systemer er gået fra at gøre arbejdet mere gennemsigtigt og effektivt til det stik modsatte. På Lederweb kan du læse mere om NPM, og hvad udfordringerne med det består i. • NPM
Viser 14 / 14
Ingen resultater.
 • NPM eller/og NPG - Hvad kan de bruges til?

  I dag står vi i en økonomisk krise igen. New Public Management og New Public Governance har derfor på sin vis hver noget at bidrage med i den aktuelle styringssituation, selv om troen på markedsmekanismerne i NPM som det eneste saliggørende er ved at være aftagende.

  Læs mere
 • Forsker udpeger fem barrierer for tillidsbaseret ledelse

  Tillidsbaseret ledelse. Mange vil det, men få gør det. En ny ph.d. kortlægger de typiske forhindringer, når man går fra traditionel styring til tillidsbaseret ledelse. Læs om, hvad du kan gøre for at nedbryde barriererne for tillidsbaseret ledelse.

  Læs mere
 • Ny syntese: 4 ting der skaber velfærd

  Hvordan skaber du øget velfærd eller større værdi, selvom budgettet er stramt, kompleksiteten er høj, og der er forandrede forventninger fra borgere og politikere? Ifølge ”Den nye syntese” skal du både mestre de klassiske dyder og samtidig have to nye områder i spil. Læs mere om de fire fokusområder her.

  Læs mere
 • Offentlig ledelse er i et vadested

  Professor Jacob Torfing giver her sit bud på den største udfordring for offentlige ledere de kommende år: Innovation og overgangen fra New Public Management til New Public Governance. En ledelsesudfordring, som er uløseligt forbundet med det igangværende paradigmeskift i den offentlige sektor.

  Læs mere
 • Drop NPM og få mere tid til kerneopgaven

  Mange offentlige ledere føler sig i dag fanget i et bureaukrati af målstyring, kontrol og dokumentation. Det skyldes de seneste 20 år med New Public Management ifølge professor i organisationsteori Ralph D. Stacey. Lederweb har interviewet ham om, hvad ledere selv kan gøre for at håndtere dokumentationspresset.

  Læs mere
 • Vi har brug for nye pejlemærker

  New Public Management er blevet hverdag og kan ikke længere være ledestjerne for den offentlige sektor, lyder budskabet fra professor Jacob Torfing i hans artikel i Videncenter for Velfærdsledelses serie om fremtidens velfærdsledelse. Han mener, at vi har brug for nye pejlemærker og en ny styreform. Men det stiller krav til ledelse, politikere og de fagprofessionelle.

  Læs mere
 • Sådan oversætter I jeres strategi til mål med mening

  I dele af den offentlige sektor er der en udbredt utilfredshed med resultatmålinger og dokumentationskrav i bred forstand. De opleves af mange som bureaukratiske og bestemt udefra – som en administrativ byrde, der stjæler tid fra kerneopgaven uden at tilføre værdi. I denne artikel får du anbefalinger til at sætte mål, der giver mening.

  Læs mere
 • Ny generation af offentlig styring

  Afbureaukratiseringen er begyndt i Sønderborg Kommune. Her indføres styringskoncepter, som minimerer dokumentationen og giver medarbejderne råderum. Alt sammen for at optimere driften og frigøre ressourcer til service.

  Læs mere
 • Substantiel ledelse

  Ledere opnår mere arbejdsglæde, effektivitet og følgeskab ved hjælp af ti ledelsespunkter. Læs her om de fire motivationsfaktorer og seks dyder.

  Læs mere
 • Ikke mindre NPM - bedre Public Management

  Debatten om resultatstyring i den offentlige sektor er kørt i en rille for og imod NPM. NPMs fokus på systemerne har fjernet fokus fra kernen i et velfungerende bureaukrati. Dvs. opgaveformulering, optimering af arbejdsbetingelser, og delegering af handlerum mellem leder og medarbejder. Læs her om et værktøj til at fastholde fokus på ledelsesarbejdet inden i NPM.

  Læs mere
 • 6 veje til målet uden målstyring

  Med traditionel målstyring udnytter organisationen ikke sit fulde potentiale. Styringsformen fjerner fokus fra det, som virkelig betyder noget, nemlig selve kerneopgaven. Læs her, hvorfor løsningen er langt færre mål.

  Læs mere
 • Fagre nye ledelse

  New Public Management. Det nye bureaukrati er forklædt som antiautoritært – med løfter om forenkling og idelig forandring – men det snærer mere end nogensinde før.

  Læs mere
 • Debat: NPM er ikke skurken

  Køen af kritikere af New Public Mangement er lang. Argumenterne er, at det der skulle give mere for mindre, i stedet gav mindre for mere og har samtidig lagt de ansatte ned med stress og sygdom. Er kritikken berettiget? Eller handler det nærmere om dårlig ledelse? Læs debatindlæg om New Public Management her.

  Læs mere
 • Evalueringsfeber

  ”Jo større ordene er, desto større er risikoen for, at det falske sniger sig ind i dem.” - Ernst Bloch

  Læs mere