Artikler om Afbureaukratisering

For mange projekter, uklare mandater og et tungt bureaukrati dræner arbejdspladser for tid og ressourcer. Op til 40 pct. af organisationens omkostninger er skabt af internt bøvl som snørklede arbejdsgange, for mange mål og for meget hierarki.

Mange steder er handlekraften næsten druknet i bureaukrati, intern politik, rapportering eller kompleksitet. Mange fokuserer i dag næsten mere på det politiske spil, end på at gennemføre noget med effekt. Og mange ledere føler sig presset til at prioritere rapportering i stedet for ledelse af kerneopgaven.

Afbureaukratiseringen handler om at indføre styringskoncepter, som minimerer dokumentationen og giver medarbejderne råderum. Alt sammen for at optimere driften og frigøre ressourcer til service.

Her kan du læse om afbureaukratisering generelt, få fem anbefalinger til, hvordan du reducerer det interne bøvl og bureaukrati, samt læse, hvordan I kan få mere tid til kerneopgaven, ved at droppe New Puplic Management. • Afbureaukratisering
Viser 10 / 10
Ingen resultater.
 • Drop NPM og få mere tid til kerneopgaven

  Mange offentlige ledere føler sig i dag fanget i et bureaukrati af målstyring, kontrol og dokumentation. Det skyldes de seneste 20 år med New Public Management ifølge professor i organisationsteori Ralph D. Stacey. Lederweb har interviewet ham om, hvad ledere selv kan gøre for at håndtere dokumentationspresset.

  Læs mere
 • Ledere skaber selv bøvl og bureaukrati

  For mange projekter, uklare mandater og et tungt bureaukrati dræner arbejdspladser for tid og ressourcer. Op til 40 pct. af organisationens omkostninger er skabt af internt bøvl som snørklede arbejdsgange, for mange mål og for meget hierarki. Men den mest ødelæggende form for kompleksitet skaber organisationen selv. Få her fem anbefalinger til, hvordan du reducerer det interne bøvl og bureaukrati.

  Læs mere
 • Parkinsons lov: Bruger I tiden rigtigt?

  Mennesker er hverken uduelige, grådige eller løgnagtige, men opgaver har en tendens til at udvide sig, indtil de udfylder den tid, der er afsat til det. Det hedder med en mere teknisk betegnelse ”Parkinsons Lov”. Det er et velbeskrevet fænomen, der er med til at forklare, hvorfor vi bruger alt for meget tid på opgaver, der reelt ikke skaber værdi i forhold til kerneopgaven.

  Læs mere
 • Hildebrandt: Ud med dokumentationstyranniet og ind med tillid

  De ledere, der står i spidsen for velfærdsproduktionen, er udsat for et urimeligt krydspres fra borgere, medier, medarbejdere og egen organisation. Derfor er det på tide at gøre op med kontrol- og dokumentationstyranniet og give lederne plads til rent faktisk at lede. De skal have tillid, frihed og ansvar.

  Læs mere
 • Ny generation af offentlig styring

  Afbureaukratiseringen er begyndt i Sønderborg Kommune. Her indføres styringskoncepter, som minimerer dokumentationen og giver medarbejderne råderum. Alt sammen for at optimere driften og frigøre ressourcer til service.

  Læs mere
 • 6 forskellige ledelses- og organisationsformer

  Mange offentlige organisationer arbejder med nye måder at lede og koordinere på, mobilisere ressourcer og fremme innovative løsninger – til gavn for kerneopgaven. Det fører til eksperimenter med nye ledelses- og organisationsformer. Væksthus for Ledelse har set på seks forskellige tilgange til nye måder at organisere og lede arbejdet på. Læs med og find inspiration her.

  Læs mere
 • Mere handling og færre ord

  Hvordan går det med handlekraften? Ikke for godt. Mange steder er den næsten druknet i bureaukrati, intern politik, rapportering eller kompleksitet. Men der skal handlekraft til og komme noget ud af alle analyserne og modellerne.

  Læs mere
 • Podcast: Kan målstyring og værdier spille sammen?

  De måler og vejer og opfylder strategier, men de skal også være mennesker, anerkende fagligheder og kunne stikke en finger i jorden. Lyt med, når tre topledere fortæller, hvordan de jonglerer med målstyring og værdibaseret ledelse i studiet hos Kurt Strand.

  Læs mere
 • Samskabt styring: Nye veje til afbureaukratisering

  Alle ønsker at afbureaukratisere, men alligevel er det vanskeligt at få bugt med et stadigt mere komplekst bureaukrati. Når nu alle tilsyneladende er for at afbureaukratisere – hvorfor er det så stadigt et problem – og hvad kan man gøre ved det? Læs, hvad det kræver at lede samskabt styring.

  Læs mere
 • Gode eksempler fra regionale arbejdspladser efterlyses

  Kender du - eller har du hørt om - afdelinger, medarbejdere eller ledere, der har iværksat initiativer, som understøtter arbejdet med afbureaukratisering? Som har gjort en indsats for at øge kvaliteten og afskaffe unødige og omstændelige procedurer, registreringer, regler og rutiner? Tænkt i anderledes, smartere og mere effektive løsninger?

  Læs mere