Artikler om Medarbejderskab

Begrebet medarbejderskab tager udgangspunkt i skandinaviske værdier, og ser på medarbejdernes engagement som afgørende for at lykkes. De fleste organisationer har et ledelsesgrundlag, mens krav og forventninger til medarbejdere sjældent er formuleret eller italesat. Et så ensidigt fokus på ledelse har betydet, at medarbejdere er blevet over opmærksomme på, hvordan lederen afviger fra idealerne. I mange tilfælde er konsekvensen, at både ledere og medarbejdere overser, hvordan medarbejdere også præger arbejdspladsen på godt og ondt.

Definition på medarbejderskab: Medarbejderskab betyder, at medarbejdere forholder sig refleksivt til og påtager sig et ansvar for de arbejdsopgaver, de bliver stillet; de kolleger, de skal samarbejde med samt arbejdsgiveren og de organisations- og driftsopgaver, denne repræsenterer. Begrebet stammer fra svensk arbejdslivsforskning.

Det gode medarbejderskab opstår, når leder og medarbejder i et konstruktivt og fremadrettet samarbejde er fælles om at løfte de opgaver, der gavner organisationens kerneydelse.

Læs mere om medarbejderskab på Lederweb. • Medarbejderskab
Viser 5 / 18
Ingen resultater.
 • Når kollegaen spænder ben for dig

  Fungerer samarbejdet med kollegaen ikke, kan det ud over at frustrere dig i hverdagen, skade din karriere og i værste fald føre til stress og udbrændthed. Men hvad gør du, hvis du pludselig finder dig selv i gang med at lave din kollegas arbejde, eller hvis kollegaen løber med æren for dit arbejde?

  Læs mere
 • Når din dygtigste medarbejder skader teamet

  Hun er uforskammet, stødende og arrogant over for både dig og dine medarbejdere. Du tolererer hende, fordi hun er hamrende dygtig og uundværlig. Men hvis du ikke handler, ødelægger hun dit team bid for bid. Læs her, hvordan du sætter rammer for den kompetente medarbejder, der opfører sig elendigt.

  Læs mere
 • Et kritisk blik på selvledelse

  Begrebet selvledelse er et mantra indenfor ledelsesfilosofien i den offentlige sektor. Men hvad betyder selvledelse og hvilke konsekvenser har det, når organisationer bruger selvet til at skabe værdi i organisationen? Redaktør for Kritisk Debat, Jan Helbak, kaster et kritisk blik på ”honnørordet” selvledelse.

  Læs mere
 • Kunsten at inddrage medarbejderne

  God ledelse er umulig uden inddragelse af medarbejdernes faglige vurderinger, indsigt og refleksioner. Lederen skal samtidig undgå, at det ender med, at alle og ingen bestemmer. Læs om frisættende ledelse, som skaber nye forbindelser mellem ledere og medarbejdere i hverdagen.

  Læs mere
 • Skal værdierne komme fra ledelsen eller medarbejderne?

  Arbejdet med værdier kan være nemmere at styre, når ledelsen starter med at definere værdierne. Men derefter er det en udfordring at skabe ejerskab hos medarbejderne. En proces, hvor medarbejderne finder frem til værdierne, er mere krævende og sværere at styre. Læs om muligheder og udfordringer ved to forskellige tilgange til arbejdet med værdier.

  Læs mere