Artikler om Mangfoldighed

Med mangfoldighedsledelse kan du som leder bedre bruge arbejdspladsens mange forskellige ressourcer – og gøre det ved at dyrke forskellighederne i stedet for lighederne. Mangfoldighedsstrategien bygger grundlæggende på særbehandling.

På mange arbejdspladser er der en modvilje over for tanken om positiv særbehandling. Det strider efter manges mening mod et grundlæggende lighedsbegreb. Lighedsprincippet betyder blandt andet, at alle ansøgere skal stilles lige uanset deres baggrund.

Ofte vil ligebehandlingen komme til udtryk i formelle ansættelseskriterier, hvor den formelle uddannelsesbaggrund eller mængden af relevante erhvervserfaringer bliver afgørende for valget af en ny medarbejder.

Konsekvensen er imidlertid, at mange arbejdspladser automatisk rekrutterer efter genkendelighedens princip, hvor både ledelse og medarbejdere foretrækker de ansøgere, der "ligner" den eksisterende personalegruppe mest. Det være sig aldersmæssigt, kønsmæssigt, fagligt, kulturelt og etnisk.

Herved sker der i virkeligheden en forskelsbehandling af alle de ansøgere, der ikke kommer i betragtning på grund af deres forskellighed.

Læs mere om mangfoldighedsledelse på Lederweb.  • Mangfoldighed
Viser 5 / 5
Ingen resultater.